Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Missie, visie en kerntaken

De missie van het Havenbedrijf Rotterdam is:

Toegevoegde waarde

..

Belangrijke trends

Belangrijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de wereld om ons heen en daarmee op de toekomst van de haven. Ze stellen eisen aan de manier waarop het Havenbedrijf Rotterdam het haven- en industriecomplex ontwikkelt en ze bieden kansen.

Blik op de toekomst

De geschetste trends zijn belangrijk bij het bepalen van onze visie op de toekomst. Nederland heeft als distributieland een open economie met nauwe verbindingen met andere (Europese) landen.

Ondernemingsstrategie

Onze visie op de toekomst en de eerder besproken trends en ontwikkelingen leiden tot een nieuwe ondernemingsstrategie 2020 – 2024.

Stakeholderdialoog

In deze transitieperiode is het van groot belang om met klanten en andere stakeholders samen te werken om de afgesproken doelen te verwezenlijken.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen van de wereld.

Corporate Social Responsibility

We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en voor onze impact op de maatschappij.

Onze invloed op de keten

De CSR-principes met betrekking tot Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk passen we niet alleen toe op de eigen bedrijfsvoering. Ook in de samenwerking met partijen in onze keten spelen ze een belangrijke rol.

Anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang van het bestrijden van corruptie en fraude.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: