Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang van het bestrijden van corruptie en fraude. In onze bedrijfscode, die voor iedere medewerker verplicht is om te volgen, staat dat wij van onze medewerkers verwachten dat zij fraude en corruptie voorkomen. Daarnaast wijzen we alle vormen van corruptie, inclusief omkoping en afpersing af. We hebben procedures en richtlijnen om dit ongewenste gedrag te voorkomen. Bewustwording over deze gedragsregels brengen we over via ons onboardingprogramma, een e-learning module en integriteitstrainingen. Op deze manier trainen wij medewerkers in het voeren van een open dialoog over dilemma’s die zij ervaren bij het toepassen van onze bedrijfsprincipes. Hiermee bevorderen wij dat zij tot zorgvuldige afwegingen en keuzes komen bij vraagstukken in binnen- en buitenland.

Daarnaast kennen we diverse andere maatregelen, zoals het hanteren van inkooprichtlijnen en de OESO-richtlijn 'Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement'. Ook vragen wij standaard een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) als onderdeel van ons aannamebeleid, met aanvullende AIVD-screenings (Algemene Inlichtingen Veiligheidsdienst) voor veiligheidsfuncties bij de Divisie Havenmeester. Tenslotte hebben we extra financial control raamwerken op belangrijke processen, zoals inkoop, verkoop en IT, waarbij we mitigerende maatregelen hebben opgenomen, gericht op het voorkomen en/of detecteren van fraude.

Het risico 'Niet integer handelen & Fraude’ monitoren we en bespreken we twee keer per jaar in het Directieteam, de Algemene directie en de Raad van Commissarissen. Er is geen indicatie dat onze medewerkers betrokken zijn bij corruptie.

Deel deze pagina: