Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bestrijding drugscriminaliteit

Wij ondersteunen opsporingsautoriteiten, zoals politie en douane in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én het is in het belang van de integriteit, de veiligheid en de concurrentiepositie van de haven. Onze bijdrage in het tegengaan van drugscriminaliteit in de haven heeft verschillende vormen. Zo voert de Havenmeester de wettelijke taken uit door onder andere eisen te stellen aan de beveiliging van ISPS-plichtige bedrijven en houdt daar toezicht op (ISPS staat voor International Ship and Port Facility Security Code). Deze code heeft als doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen.

Daarnaast stelden we voor 2021 speerpunten op om de beveiliging van de haven verder te verbeteren en ondermijning tegen te gaan. Om een veilig havengebied te waarborgen, wordt extra aandacht besteed aan: cameratoezicht en identificatie van havenmedewerkers; het treffen van beveiligingsmaatregelen bij aanleg van infrastructuur in risicosectoren; de dialoog met risicosectoren om beveiliging te verbeteren; het samen met de containersector verbeteren van de beveiliging van logistieke processen en het beter screenen van bedrijven die zich in de haven willen vestigen.

Ook werken we intensief samen met onze publieke partners in het Programma Integere Haven, de Uitvoeringsagenda, Information Sharing Centra en faciliteren we de dialoog met de bedrijven in de haven.

Deel deze pagina: