Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Wij ondersteunen en respecteren mensenrechten en wij willen er zeker van zijn dat we geen aandeel hebben in het schaden van mensenrechten. Op het gebied van arbeidsomstandigheden geven wij mensen de vrijheid zich te verenigen en bestrijden we dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie. Bij onze activiteiten in het buitenland zijn wij alert op dergelijke maatschappelijke risico’s. In lijn met de OESO-richtlijnen brengen we risico's van havenontwikkeling in het buitenland in kaart. Dit doen we door het uitvoeren van ‘due diligence’, waarvan we de uitkomsten meewegen in de besluitvorming en mitigerende acties uitvoeren en monitoren. Medewerkers die we voor buitenlandactiviteiten inzetten, bereiden we nauwgezet voor.

Deel deze pagina: