Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Missie, visie en kerntaken

De missie van het Havenbedrijf Rotterdam is:

Wij creëren economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

De visie van het Havenbedrijf Rotterdam is:

Wij zijn de ontwikkelaar van een toonaangevende, veilige, efficiënte en duurzame haven waar onze klanten succesvol kunnen ondernemen.

De kracht van het bestaande haven- en industriecomplex met de professionele dienstverlening van onze klanten, de inspanningen van onze partners en onze eigen rol vormen de basis om impact te hebben en onze visie te verwezenlijken.

De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam:

Exploitatie van haventerreinen

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van grond tot uitgeefbaar terrein en in de haveninfrastructuur, zoals kademuren, steigers, (water)wegen en kabel- en leidingvoorzieningen.

Het bevorderen van veilig en efficiënt scheepvaartverkeer

De (Rijks)Havenmeester is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De medewerkers van de divisie Havenmeester begeleiden schepen op afstand door ze te monitoren, te informeren, te adviseren en indien nodig te instrueren. Daarnaast zorgen zij met multifunctionele patrouillevaartuigen voor een vlotte en veilige begeleiding van het scheepvaartverkeer. Daarbij hoort ook inspectie en handhaving.

Het ondersteunen van het toekomstbestendig maken van het Rotterdamse haven- en industriecomplex

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt als ondernemende ontwikkelaar aan de toekomstbestendigheid van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Door de juiste voorwaarden te creëren, ondersteunen wij onze klanten in chemie, energie, transport & logistiek en maritiem & offshore, zodat zij concurrerend kunnen opereren. Taken die het Havenbedrijf Rotterdam op zich neemt om dit doel te bereiken, zijn onder andere die van ondernemende ontwikkelaar, matchmaker, facilitator, aanjager, regisseur, investeerder en initiator.

Deel deze pagina: