Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen van de wereld. Als organisatie die midden in de samenleving staat, verbinden we ons aan de SDG’s. In de herijkte Havenvisie vormen ze het startpunt van de visie en laten we zien hoe de haven bijdraagt aan de realisatie ervan.

In 2017 bepaalden we aan welke van de hoofddoelstellingen we de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze analyse gaven we in 2018 een vervolg door op het niveau van subdoelstellingen onze mogelijke bijdrage te koppelen aan onze materiële thema’s en kritische prestatie-indicatoren (KPI's). De basis van deze analyse vormt onze missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

De drie speerpunten van de ondernemingsstrategie kunnen direct worden gekoppeld aan de geselecteerde hoofd- en subdoelstellingen van de SDG’s. Als slimme partner in logistieke ketens maken we voortgang op SDG 9 mogelijk. Onze activiteiten als versneller van duurzaamheid in de haven dragen direct bij aan SDG’s 7 en 13. We ondersteunen SDG 8 via onze programma’s onder het speerpunt ondernemende en slagvaardige organisatie. Aangezien veiligheid een centrale rol speelt binnen al onze activiteiten is SDG 3 eveneens opgenomen in onze selectie.

Daarnaast identificeerden we twee SDG’s (Gendergelijkheid en Partnerschap om doelen te bereiken) waar we op een meer indirecte wijze aan bijdragen. Daarom koppelden we ze niet aan onze materiële thema’s of KPI’s. Voorbeelden hiervan zijn in dit verslag beschreven, onder andere in de hoofdstukken rondom energietransitie en duurzame bedrijfsvoering. De verbinding tussen onze speerpunten, materiële thema’s, KPI’s en SDG’s vatten we samen in de samenhangtabel.

Onderstaande afbeelding geeft weer aan welke SDG’s wij een bijdrage leveren.

Bijdrage aan de SDG's Havenbedrijf Rotterdam
Deel deze pagina: