Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toegevoegde waarde

.. inclusief achterwaartse indirecte effecten

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven inclusief achterwaartse indirecte effecten bedroeg in 2019 (laatst bekende cijfer) 24,5 miljard euro. Dat is 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Dit blijkt uit de ‘Havenmonitor 2020’. Met achterwaartse indirecte effecten bedoelen we de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door havengerelateerde bedrijven elders in de Nederlandse economie.

.. ook inclusief voorwaartse indirecte effecten

In de Havenmonitor 2020 worden de voorwaartse indirecte effecten niet meegerekend. Een onderzoek uit 2018 waarin deze effecten wel zijn meegenomen (‘Het Rotterdam Effect – Impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie’), berekende dat de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2017 veel groter was als ook de voorwaartse indirecte effecten werden meegerekend: 45,6 miljard euro en 385.000 banen. Voorwaartse indirecte effecten zijn economische activiteiten in Nederland dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.

Het genoemde onderzoek krijgt in 2021 een vervolg. Dit stelt ons in staat om de resultaten van het 'Rotterdam Effect' te actualiseren.

Deel deze pagina: