Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

COVID-19

Eind februari 2020 maakt Nederland kennis met de eerste COVID-19-besmetting. Een inwoner van Loon op Zand blijkt positief getest op het COVID-19-virus. Op 9 maart vertelt premier Rutte dat we geen handen meer mogen schudden.

Startmotor jaagt economie aan

De regering wil dat Nederland zich uit de crisis investeert. Het Havenbedrijf Rotterdam deelt deze mening. In het haven- en industriecomplex hebben we te maken met druk op het investeringsklimaat als gevolg van problemen rond stikstof en PFAS.

De basis

Het Havenbedrijf Rotterdam is een echte investeringsmachine. Zelfs in tijden van COVID-19 besloot de Algemene directie om doelbewust door te gaan met investeren. In 2020 bedroegen de investeringen zo'n 35% van onze omzet.

Veiligheid

Het zorgen voor veiligheid in onze haven is een topprioriteit. Dit doen we voor de scheepvaart, maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied.

Nautische veiligheid

Rotterdam is een veilige haven, zowel op het water als op het land. Dit is een basisvoorwaarde. Alle spelers in de haven hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Veiligheid op projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam vindt als opdrachtgever veiligheid op de bouwplaats belangrijk. Ons veiligheidsbeleid is gericht op het creëren van een proactieve veiligheidscultuur, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen.

Veiligheid binnen de eigen organisatie

Houding en gedrag zijn ook belangrijke onderdelen van het Actieprogramma Veiligheid binnen de eigen organisatie. Dit programma richt zich op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers binnen het Havenbedrijf Rotterdam.

Transport- en milieuveiligheid 

Inspecteurs van de Divisie Havenmeester controleren of schepen de scheepvaartregels op het gebied van milieu en veiligheid naleven.

Sociale veiligheid 

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich dagelijks in om de veiligheid in de haven te waarborgen. Aan de waterzijde is dit door de Havenmeester goed georganiseerd en duidelijk afgebakend.

Waterveiligheid 

Het haven- en industriecomplex heeft een relatief hoge ligging ten opzichte van de omliggende gebieden, wat bijdraagt aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: