Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid op projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam vindt als opdrachtgever veiligheid op de bouwplaats belangrijk. Ons veiligheidsbeleid is gericht op het creëren van een proactieve veiligheidscultuur, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert hierbij het 'veiligheidshuis' dat gefundeerd is op drie pijlers: hardware, software en mindware. Om dit veiligheidsbewustzijn verder te bevorderen, coördineert het Havenbedrijf Rotterdam samen met opdrachtgevers safety walks en veiligheidsinspecties. In safety walks gaan leden van het management en het Directieteam het gesprek aan met uitvoerenden op de werkplaats. De safety walks worden afgesloten met ervaringen, positieve indrukken, tips en verbetermogelijkheden op het gebied van veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag. In 2020 vonden er 47 safety walks plaats.

Deel deze pagina: