Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

De groeiende complexiteit van onze activiteiten, in een speelveld met steeds meer partijen en rekening houdend met de gewenste doorloopsnelheid, vraagt om een ondernemende en slagvaardige organisatie. Daarom stellen we hoge eisen aan effectiviteit en klantgerichtheid. Een interdisciplinaire aanpak, goede interne en externe samenwerking en een duidelijke focus gericht op de klant dragen eraan bij dat waar te maken. We blijven ons continu verbeteren, vernieuwen en oplossingsgerichtheid voert de boventoon. We richten ons voortdurend op het leggen van verbindingen met de wereld om ons heen. Daarbij gaat het om het zo efficiënt mogelijk benutten van de beschikbare ruimte en middelen tot het zo optimaal mogelijk laten aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Deel deze pagina: