Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbinding stad en haven

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt de haven met aandacht voor kwaliteit en omgeving. Dat betekent groei, maar wel in balans. Het is voor de haven belangrijk dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau is. We willen eventuele negatieve effecten op de omgeving voorkomen en de positieve effecten op economie en werkgelegenheid stimuleren. Aanpassingsvermogen, voldoende ruimte en een scherpe strategie gericht op innovatief vermogen, zijn belangrijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Net als verbreding van het portfolio en versterking van het vestigingsklimaat. Allemaal gericht op het verder ontwikkelen en vernieuwen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, de stad Rotterdam en de regio. De hoofdopgaven zijn:

  • Economische transitie: digitalisering, energie- en grondstoffentransitie en veranderende handelsstromen;

  • Sociale transitie: verandering van beroepen en vaardigheden;

  • Attractieve regio: compact, concurrerend, gezond en groen.

Het stedelijk gebied grenzend aan het haven- en industriecomplex kent een brede variëteit aan bedrijven. Kenmerkend zijn de aanwezigheid van toonaangevende maritieme zakelijke dienstverleners, zoals consultancy, IT, commodity traders en maritieme technologiebedrijven. Maar ook scheepsbouwers, offshorebedrijven en maritieme toeleveranciers vestigen zich. Die ontwikkeling doet zich in de volle breedte voor en zorgt de komende jaren ook voor een verdere verbinding van haven, stad en regio.

Beleef de haven

De belangstelling voor de Rotterdamse haven is groot. De kansen om de vraag naar en het aanbod van havenervaringen voor een groter publiek toegankelijk te maken, sluiten aan op de ambities voor de toekomst van de stad, haven en het Havenbedrijf Rotterdam. Om dit te bewerkstelligen, stelden we een plan op dat erop gericht is om stad en haven beter met elkaar te verbinden. Met het programma ‘Beleef de haven’ brengen we de haven dichter bij de mensen. Enerzijds door de haven meer zichtbaar te maken in de stad. Anderzijds door publiek de haven in te trekken. Om de Rotterdamse haven te begrijpen en te omarmen, moet je hem beleven, ondergaan. Met dit programma stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam mensen om de haven in te gaan, de haven te leren kennen, te ontdekken en te waarderen. Maar ook om er te gaan werken.

Deel deze pagina: