Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijpleidingen

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van pijpleidingen voor transport van natte bulk, zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën en industriële gassen. Voor uitbreiding van de bestaande pijpleidinginfrastructuur is ruimte nodig. Daarnaast vraagt de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen om een betere benutting van de huidige capaciteit. Naast bestaande transporten moet er namelijk ruimte zijn voor het toevoegen van nieuwe soorten transport.

Toenemende druk op bestaande ruimte

De haven van Rotterdam biedt bedrijven de mogelijkheid en ruimte om nieuwe leidingen te leggen in de daarvoor beschikbare leidingstroken. Deze corridors zijn al volledig ingericht voor de nieuwe aanleg. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ruimte beschikbaar voor geïnteresseerde bedrijven.

Door de energietransitie komen er de komende decennia veel kabels en leidingen bij. Samen met partners ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe leidinginfrastructuur voor warmte, CO2 (Porthos) en waterstof. Stedin en TenneT zijn begonnen met het efficiënter realiseren van nieuwe bedrijfsaansluitingen, het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk en de aansluiting van het net op zee. Samen met het Rijk onderzoeken we of de buisleidingcorridor naar Nordrhein Westfalen en Chemelot kan worden uitgebreid om onder andere waterstof vanuit Rotterdam naar het achterland te transporteren.

Deel deze pagina: