Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Weg

Meer dan de helft van de containers gaat over de weg naar een locatie in de regio, waarna de lading verder richting achterland gaat. Digitalisering en innovatie zijn essentieel om het wegverkeer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Daarnaast is bereikbaarheid over de weg van groot belang voor de werknemers en dienstverleners in de haven.

Bereikbaarheid over de weg staat de komende jaren onder druk door de grote onderhoudsopgave rondom het haven- en industriecomplex. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om groot onderhoud aan de Van Brienenoordbrug. We streven er met de betrokken partijen naar deze impact zoveel mogelijk te beperken en te spreiden. Met de regiopartners en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland bereikbaar, die als doel heeft de hinder te beperken en gebruik van alternatieven te stimuleren.

Optimalisering rond beweegbare bruggen

In de haven zijn drie grote beweegbare bruggen: de Calandbrug, Botlekbrug en de Spijkenisserbrug. Hier passeren veel zeeschepen. Als de bruggen tegelijkertijd openstaan, zorgt dit voor vertragingen van het wegverkeer. Om het wegverkeer beter te ondersteunen, is in januari 2020 een proef gestart met de zogenoemde ‘Brugopeningsvoorspeller’, waarin de weggebruiker tijdig informatie krijgt over openingen en kan kiezen voor een alternatieve route. Deze proef is gestart met de Botlekbrug en Spijkenisserbrug. Als de proef slaagt, zal de Calandbrug in 2021 toegevoegd worden. 

Daarnaast werken we samen met Rijkswaterstaat en ProRail aan maatregelen om de hinder door storingen en stremmingen bij deze bruggen zoveel mogelijk terug te dringen. De renovatieopgave van Rijkswaterstaat biedt kansen om te optimaliseren.

Samen met TLN en Portbase

Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Portbase werken we samen om stapsgewijs verdere efficiencyverbeteringen door te voeren in de containerlogistiek. Dit gebeurt op meerdere plekken in de keten.

Gevolgen bereikbaarheid door Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is uit de Europese Unie (EU) getreden op 31 januari 2020. Deze keuze zal gevolgen hebben voor de handel tussen Rotterdam en het VK.

Tijdens de transitieperiode onderhandelden de EU en het VK over de samenwerking na 31 december 2020. Voor de haven van Rotterdam is het van belang dat in een dergelijk verdrag is geregeld dat de in-, uit- en doorvoer zo makkelijk mogelijk kunnen doorgaan. Dat vraagt om zoveel mogelijk gelijksoortige voorwaarden voor de douane, veterinaire en fytosanitaire formaliteiten in het VK en de EU. Door de haven van Rotterdam rijden er per dag rond de 3.000 vrachtauto’s op en van de ferry terminals. In 2019 werd ruim 54 miljoen ton lading geïmporteerd en geëxporteerd tussen het VK en Rotterdam.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich samen met Portbase, de douane, Rijkswaterstaat en de ferry terminals voorbereid op het meest negatieve scenario. Door gebruik te maken van Portbase is het mogelijk om zonder oponthoud te blijven exporteren en importeren. Het is daarvoor wel van belang dat alle partijen in de keten zich bij Portbase registreren. Welke vorm van samenwerking er ook gaat komen, er zal een extra formaliteitencontrole komen, dus nu aanmelden bij Portbase is een no-regret investering. Om verkeerchaos te voorkomen, investeerden we samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam in tijdelijke parkeerplaatsen.

Op 24 december werd er een akkoord bereikt tussen het VK en de EU. Het akkoord is door het parlement in het VK goedgekeurd en trad op 1 januari 2021 in werking. Dit is echter nog een voorlopige inwerkingtreding omdat het Europees Parlement het verdrag ook nog moet goedkeuren.

De Nederlandse regering is gematigd positief over het akkoord. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven dat het verdrag goed is, maar dat voorbereiding noodzakelijk blijft omdat er voor de goederenhandel tussen de EU en het VK nu douaneformaliteiten gelden. 

Truckparking

In 2020 is de truckparking Maasvlakte Plaza met 210 parkeerplaatsen uitgebreid op locatie Zuid. De truckparking biedt 567 parkeerplaatsen en is 24 uur per dag open. Met een informatiebalie, wifi, sanitair (douches en toiletten), was- en droogmachines, lockers en een restaurant is de parking van alle gemakken voorzien. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een tankstation, de truckwash, het weegpunt (VGM) en de noodreparatieservice voor containers. Ook in de Botlek en Waalhaven zijn truckparkings te vinden. Het totaal aantal truckparkeerplaatsen in de Rotterdamse haven staat op 945.

Het consortium SecureNL, een samenwerkingsverband waarin het Havenbedrijf Rotterdam meedoet, ontwikkelt vier truckparkings langs de topcorridors Zuid en Oost. Verwacht wordt dat er eind 2022 765 nieuwe truckparkeerplaatsen zijn ontwikkeld.

Bereikbaarheid op langere termijn

Het Havenbedrijf Rotterdam participeert in verkenningen naar oplossingen die hinder duurzaam moeten voorkomen, zoals voor de Van Brienenoordcorridor en de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Ook nemen wij deel aan een onderzoek hoe regionaal een mobiliteitstransitie in het woon-werkverkeer kan plaatsvinden, met behoud of verbetering van de bereikbaarheid van de haven voor de logistiek en medewerkers. Om op langere termijn concurrerend te blijven, zetten we onder andere in op nachtrijden, langere vrachtwagens, platooning en autonoom rijden. Dit en veel andere prioritaire maatregelen, ook voor de andere modaliteiten, staan in de Strategie Achterlandbereikbaarheid.

Onduidelijk is nog wat de invloed van de COVID-19-crisis op langere termijn zal zijn, in hoeverre bijvoorbeeld thuiswerken meer zal voorkomen en de spitsen minder druk worden.

Duurzaamheid

Naast maatregelen op het vlak van modal shift en logistieke efficiency werken we aan het mogelijk maken van het gebruik van waterstof als brandstof voor vrachtververvoer over de weg. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiertoe met Air Liquide en andere partners het initiatief genomen. Om adoptie van waterstof in de logistieke sector te bevorderen, is het de bedoeling met andere soortgelijke initiatieven samen te gaan werken.

Deel deze pagina: