Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Efficiënte haven digitaliseert 

Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken we hard aan onze ambitie om de slimste haven in de wereld te worden. We digitaliseren in een steeds hoger tempo. Digitale producten en data hangen met elkaar samen en zijn van elkaar afhankelijk. Niet alleen binnen onze organisatie, maar ook bij onze klanten, waar de fysieke- en digitale wereld steeds meer vervlechten. Met de in 2020 opgestelde integrale digitale strategie hebben we een digitaal fundament voor al onze taken. 

Onderdeel van de digitale strategie zijn de volgende drie gebieden:

  • Digitalisering van de Port Authority;

  • Digitalisering van havenontwikkeling en -beheer;

  • Commerciële digitale strategie.

Samen met de scheepvaart en andere havenautoriteiten willen we inzetten op de digitalisering van de Port Authority, wat ten goede komt aan de nautische veiligheid, ketenefficiency en het verlagen van emissies.

Ook worden havenontwikkelingsactiviteiten en havenbeheeractiviteiten gedigitaliseerd. Met sensoren op onze assets en met datamodellen kunnen we infrastructuur, terreinen en gebouwen efficiënter ontwikkelen voor slimmer gebruik door onze klanten.

Met de commerciële digitale strategie willen we de logistieke ketens waar Rotterdam onderdeel van is optimaliseren en bijdragen aan verdere verbetering van verbindingen naar het achterland en andere belangrijke logistieke hubs. Samen met het havenbedrijfsleven werken we aan verschillende digitale applicaties die de doorvoer door de haven beter voorspelbaar, sneller, veiliger, slimmer, duurzamer en transparanter maken.

Deel deze pagina: