Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering van havenontwikkeling en -beheer

In iedere fase van assetbeheer kan digitalisering ons ondersteunen. Te denken valt aan administratie van assets en contractgegevens in SAP, ruimtelijke data in GIS en tekeningen in Autocad. Assets zullen steeds vaker een IT component bevatten: denk aan sensoren en camera's die informatie kunnen verzamelen en datamodellen die nieuwe inzichten kunnen geven. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de conditie en beschikbaarheid van terreinen, vastgoed en infrastructuur verbeteren of klanten inzicht en transparantie bieden in hun (ruimte)gebruik.

Digital Twin

Sinds 2019 werken we stapsgewijs aan het realiseren van een Digital Twin, een digitale versie van de infrastructuur, scheepsbewegingen en hydro-meteo omstandigheden in onze haven. Hiermee sluit de fysieke haven aan op de digitale wereld en komt er een realtime en integraal inzicht in het functioneren en de staat van de fysieke haven. Dit zorgt ervoor dat de havenoperatie in het hier-en-nu steeds veiliger kan verlopen, dat voorspellingen steeds betrouwbaarder worden en dat het ontwerp en het functioneren van de haven steeds verder wordt geoptimaliseerd. Met de Digital Twin leggen we ook de basis voor autonoom vervoer. In 2020 zijn stappen gezet met 3D BIM en 3D-datamodellen om fysieke infrastructuur in ruimtelijke context in 3D te visualiseren.

Deel deze pagina: