Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie en kennis versterken 

Rotterdam biedt volop ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Een CO2-neutrale en slimme haven vraagt namelijk om radicale vernieuwing en nieuwe technologieën. We testen innovaties in de praktijk, passen nieuwe technieken toe en koppelen bestaande bedrijven aan nieuwe.

Onze aanpak op het gebied van innovatie is tweeledig. Enerzijds nemen we een voortrekkersrol in het aanjagen en waarmaken van initiatieven die onze haven schoner, veiliger en efficiënter maken. Anderzijds faciliteren en stimuleren we samen met andere partijen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor vernieuwers uit de hele wereld.

Innovatie-ecosysteem

Rotterdam is een haven waar bedrijven, start-ups en scale-ups, accelerators, investeringsfondsen, overheid, kennisinstellingen en fieldlabs een uniek innovatie-ecosysteem en aantrekkelijk makersdistrict hebben gecreëerd.

Wij onderscheiden vier fases in het innovatie-ecosysteem. 

  • Ideevorming: het verhogen van het kennisniveau over relevante toekomstige uitdagingen voor de haven en onze klanten en het stimuleren van ideeën die daar een oplossing voor bieden.

  • Validatiefase: de stap waarin de businesswaarde van een idee wordt aangetoond.

  • Versnellingsfase: kansrijke initiatieven versneld naar de markt brengen.

  • Groeifase: havengerelateerde bedrijven met groeipotentie vinden in de haven en stad opschalingsmogelijkheden. Denk aan investeringsfondsen, vestigingsmogelijkheden en productiefaciliteiten.

In elke fase vinden innovatieve bedrijven partijen die support kunnen bieden bij het tot wasdom brengen van goede initiatieven. Stad en haven werken daarin samen met diverse partners.

Op onze website staat een overzicht van alle innovatiepartners in de verschillende fases. Wij staan altijd open voor nieuwe partners. Hier vindt u meer informatie. 

Het Rotterdamse innovatie-ecosysteem is in tien jaar tijd uitgegroeid tot het visitekaartje van de haven van Rotterdam en trekt wereldwijd ‘toekomstmakers’ aan met wie we de haven van de toekomst co-creëren. Dit helpt onze strategische agenda te versnellen, disruptie te omarmen en daarmee waarde voor onze klanten en de haven te realiseren. Investeringen in innovatie, R&D en innovatieve bedrijven nemen toe. In 2020 bedroegen venture capital (VC) investeringen in Metropoolregio Rotterdam Den Haag 296 miljoen euro (2019: 234 miljoen euro).

De impact van het innovatie-ecosysteem is groot. Start-ups en scale-ups creëren hoogwaardige banen in de regio. Zo kende Rotterdam in 2018 135 scale-ups met samen 16.700 werknemers (FTE). In de periode 2017 -2019 hebben circa 50 bedrijven met raakvlakken aan de maritieme sector zich nieuw gevestigd in de regio Rotterdam. Deze zijn samen goed voor bijna 800 nieuwe banen en bijna 20 miljoen euro aan foreign direct investment (FDI). De investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam via het Rotterdam Port Fund, PortXL en vele andere initiatieven dragen hieraan bij.

Een greep uit de partijen die een rol spelen en hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Deel deze pagina: