Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Validatie 

BlockLab

BlockLab is een fieldlab voor blockchain technologie en maakt blockchain concreet door het doen van onderzoek en het ontwikkelen van ‘use cases’ met andere (internationale) partijen, met de focus op de logistiek en energie.

Distro

In samenwerking met S&P Global Platts ontwikkelde BlockLab het Distro platform. Dit energieplatform combineert blockchaintechnologie, kunstmatige intelligentie en high frequency trading in één platform, waarin elektriciteit decentraal kan worden verhandeld. Een succesvolle proef liet zien dat het mogelijk is om vraag en aanbod in lokale markten 48 uur vooruit op elkaar af te stemmen, op basis van eerlijke prijsontwikkeling en transparante handelsafspraken. De proef resulteerde in 92% lokaal gebruik van hernieuwbare energie, wat kan resulteren in een lagere druk op het elektriciteitsnetwerk. Hiermee kunnen kosten worden bespaard.

Elektronische vrachtbrief 

BlockLab was ook betrokken bij het volgende initiatief. In maart 2020 voerden we een succesvolle Proof of Concept met een elektronische vrachtbrief uit, waarin we de titeloverdracht van een verlader naar een geconsigneerde voor ladingen tussen Rotterdam en Singapore simuleerden. Dit is een belangrijke eerste stap in de overgang van papier naar digitaal, waarmee we niet alleen de logistiek digitaliseren; het bespaart verladers en geconsigneerden bovendien veel administratie en papierwerk. Het uiteindelijke doel: het stroomlijnen van fysieke, administratieve en financiële stromen voor een zo efficiënt mogelijke keten.

Deliver

Deliver verzorgt de verbinding tussen digitale platformen, zodat de fysieke, papieren en financiële stromen van de totale goederenstroom integraal verbonden worden. Klanten kunnen op dit neutrale platform diensten van producenten afnemen en daarmee waarde creëren voor hun handelsstromen en een efficiëntere operatie realiseren. Eind 2020 besloten twee partners door een heroriëntatie uit het project te stappen. Door de strategische waarde ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam het platform verder onder de naam NAVIPORTA en leveren we in 2021 het Minimum Viable Product (MVP) op. Hiermee investeren we als slimme partner in logistieke ketens in de infrastructuur van de toekomst.

Deel deze pagina: