Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Stap 1: Energie infrastructuur en efficiency

Voorbeelden van projecten zijn:

Porthos

Energie Beheer Nederland (EBN), Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam hebben samen de ambitie een basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van CO2 in het Rotterdamse haven- en industriecomplex voor opslag in (lege) gasvelden in de Noordzee. Dit gebeurt binnen het project Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. In dit project brengen de organisaties ieder hun ervaring en expertise in: het Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuur en -transport, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur. In 2020 kreeg Porthos een eigen entiteit met de oprichting van Porthos Development C.V. Verder werkte de projectorganisatie aan de technische uitwerking van de transport- en opslaginfrastructuur: pijpleidingen op land en zee, compressorstation en opslagfaciliteiten. Aandacht was er ook voor de milieueffectrapportage en vergunningen. Daarnaast tekende de organisatie een tweede Joint Development Agreement (JDA II) met bedrijven om CO2 aan te leveren. Dit gebeurde met Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Uiteraard kunnen zich nog meer bedrijven aansluiten.

Een belangrijke mijlpaal bereikte Porthos begin oktober 2020. Toen stelde de Europese Commissie voor het Porthosproject 102 miljoen euro subsidie toe te kennen.

Warmtenetwerken

Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan WarmtelinQ. Via deze ondergrondse leiding stroomt restwarmte in de vorm van warm water uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland. Het tracédeel Vlaardingen-Den Haag is in voorbereiding; Vlaardingen-Vondelingenplaat (Rotterdamse haven) en Delft-Westland zijn nog onderwerp van studie. WarmtelinQ is een van de middelen die de overheid inzet om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Vanaf 2024 moet de warmteleiding restwarmte uit de Rotterdamse haven gaan vervoeren.

Deel deze pagina: