Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Lonen, salarissen en sociale lasten

 

2020

2019

Lonen en salarissen

97.238

93.373

Pensioenlasten / voormalig personeel

18.443

20.983

Sociale lasten

11.876

12.240

Activering personeelslasten

-13.553

-11.978

Overige personeelslasten

2.215

2.067

TOTAAL

116.219

116.685

(Bedragen x € 1.000)

  

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 13,6 miljoen euro (2019: 12,0 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

In de post pensioenlasten/ voormalig personeel was in 2019 een eenmalige last opgenomen van 2,0 miljoen euro voor de reservering van de in dat jaar geïntroduceerde ouderen participatieregeling.

Deel deze pagina: