Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2020 bedraagt 1,8 miljoen euro (2019: 2,7 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen. Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.

Deel deze pagina: