Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23. Voorstel winstbestemming – onder voorbehoud

Het resultaat na belastingen 2020 bedraagt 351,7 miljoen euro. Dit is verwerkt als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat.

Omschrijving

2020

Dividenduitkering gemeente Rotterdam

54,0

Dividenduitkering Staat

22,2

Extra dividend vast gemeente Rotterdam

16,0

Extra dividend vast Staat

6,6

Extra dividend variabel gemeente Rotterdam

8,7

Extra dividend variabel Staat

13,0

Totaal

120,5

(Bedragen x € 1.000)

 

Het extra dividend betreft de in 2012 gemaakte afspraak om de extra winstuitkering eerder uit te keren. Zie hiervoor ook de laatste alinea van toelichting 26 ‘Statutaire regeling winstbestemming’.

Het restant van het nettoresultaat uit 2020 (231,2 miljoen euro) zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Er is gedurende het boekjaar 2020 geen interim-dividend uitgekeerd.

Deel deze pagina: