Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Global Reporting Initiative content index

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties over duurzaamheid. De GRI Standards kennen twee ‘in accordance’- opties die worden aangeduid met ‘Core’ en ‘Comprehensive’. Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Standards: kernachtige (core) optie.

In de opgenomen GRI-tabel wordt aangegeven en toegelicht waar het betreffende onderwerp uit de GRI-standaard in het verslag is behandeld.

GRI Code

 

Verwijzing 2020

GRI 102: Algemene indicatoren 2016

102-1

Naam van de organisatie

Colofon

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Missie, visie en kerntakenOndernemingsstrategie

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Colofon

102-4

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Toelichting op de winst-en verliesrekening

102-5

Juridische vorm of aandeelhouderschap

Corporate Governance

102-6

Markten waarin de organisatie actief is

Marktaandeel en overslag(Inter)nationale havensamenwerking

102-7

Schaal van de organisatie

BalansWinst-en-verliesrekeningKerncijfers

102-8

Informatie over medewerkers

Toekomstbestendige organisatieScope van het jaarverslagKerncijfers

102-9

Leveranciersketen

Onze invloed op de keten

102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in de leveranciersketen

Corporate Social Responsibility, Toelichting op de balans

102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

Corporate Social Responsibility

102-12

Externe initiatieven

Onze invloed op de ketenEnergietransitieInnovatie en kennis versterken

102-13

Lidmaatschappen

Stakeholderdialoog

2. Strategie

102-14

Toelichting van hoogste functionaris

Voorwoord algemene directie

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, normen, principes of gedragsnormen

Corporate Social Responsibility

4. Governance

102-18

Governance structuur

Corporate Social ResponsibilityCorporate Governance

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst met stakeholders

Stakeholderdialoog

102-41

Collective bargaining agreements

Toekomstbestendige organisatie

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

Stakeholderdialoog

102-43

Stakeholderbetrokkenheid

Stakeholderdialoog

102-44

Belangrijkste issues stakeholders

Stakeholderdialoog

6. Verslaggeving

102-45

Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen voor bepaling resultaat, Toelichting op de winst-en-verliesrekening: 21 Overzicht deelnemingenScope van het verslag

102-46

Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Selectie van onderwerpenScope van het jaarverslag

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Selectie van onderwerpen

102-48

Gewijzigde informatie

Scope van het jaarverslag

102-49

Veranderingen in de rapportage

Scope van het jaarverslag

102-50

Rapportageperiode

Scope van het jaarverslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Scope van het jaarverslag

102-52

Rapportagecyclus

Scope van het jaarverslag

102-53

Contactpunt voor informatie over het jaarverslag

Colofon

102-54

Rapportage in overeenstemming met GRI Standards

Verslaggevingsgrondslagen

102-55

GRI content index

GRI Content Index

102-56

Externe assurance

Controleverklaring

   

Materiële onderwerpen (GRI103: Management Approach 2016)

Materieel onderwerp: Energietransitie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

EnergietransitieSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Energietransitie, RisicomanagementSelectie van onderwerpen

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

EnergietransitieRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Reductie CO2 uitstoot HIC t.o.v. 1990

Energietransitie

Materieel onderwerp: Veiligheid Haven en HbR

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

VeiligheidSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

VeiligheidRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

VeiligheidRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Aantal major incidents nautisch

Veiligheid

Materieel onderwerp: Kwaliteit haveninfrastructuur

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Slimme aanpak haveninfrastructuurSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Slimme aanpak haveninfrastructuurRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Slimme aanpak haveninfrastructuurRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Kwaliteit haveninfrastructuur

Slimme aanpak haveninfrastructuur

Materieel onderwerp: Gebalanceerd en duurzaam portfolio

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Gebalanceerd en duurzaam portfolioSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Gebalanceerd en duurzaam portfolioRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Gebalanceerd en duurzaam portfolioRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

EBITDA: voldoende ruimte voor investeringen

Gebalanceerd en duurzaam portfolio

Materieel onderwerp: Toekomstbestendige organisatie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Toekomstbestendige organisatieSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Toekomstbestendige organisatieRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Toekomstbestendige organisatieRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Percentage betrokken en bevolgen medewerkers

Toekomstbestendige organisatie

Materieel onderwerp: Digitalisering

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Commerciële digitale strategieSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Commerciële digitale strategieRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Commerciële digitale strategieRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Dekkingsgraad Pronto

Commerciële digitale strategie

Materieel onderwerp: Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Digitalisering van de Port AuthoritySelectie van de onderwerpen

103-2

Managementbenadering

Digitalisering van de Port AuthorityRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Digitalisering van de Port AuthorityRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Safety & environmental index (SEI)

Digitalisering van de Port Authority

Materieel onderwerp: Achterlandnetwerken en Bereikbaarheid

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

BereikbaarheidSelectie van onderwerpen

103-2

Managementbenadering

BereikbaarheidStrategische risico'sKwaliteitsborging van het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

BereikbaarheidRisicomanagementKwaliteitsborging van het jaarverslag

Eigen indicator

Reistijdverschil tussen Rotterdam en Antwerpen van en naar Noord-Brabant (Tilburg)

Bereikbaarheid

Eigen indicator

Het aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden

Bereikbaarheid

Deel deze pagina: