Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers 

Overslag


Overslag Rotterdamse haven

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2020

2019

Verschil (aantal)

Verschil (%)

Ertsen en schroot

22.658

30.006

-7.349

-24,5%

Kolen

17.339

22.449

-5.110

-22,8%

Agribulk

10.279

9.809

470

4,8%

Biomassa

1.849

887

962

108,3%

Overig droog massagoed

11.674

11.333

341

3,0%

Subtotaal droog massagoed

63.798

74.485

-10.687

-14,3%

Ruwe olie

93.561

104.200

-10.640

-10,2%

Minerale olieproducten

60.065

68.164

-8.099

-11,9%

LNG

6.241

7.149

-908

-12,7%

Overig nat massagoed

32.120

31.697

423

1,3%

Subtotaal nat massagoed

191.986

211.211

-19.225

-9,1%

Totaal massagoed

255.784

285.696

-29.912

-10,5%

Deepsea containers

94.999

95.782

-783

-0,8%

Feeder containers

29.655

30.510

-855

-2,8%

Shortsea containers

26.406

26.613

-207

-0,8%

Containers

151.060

152.905

-1.845

-1,2%

Roll-on Roll-off

23.958

24.253

-295

-1,2%

Overig stukgoed

6.005

6.548

-543

-8,3%

Breakbulk

29.963

30.801

-838

-2,7%

Totaal stukgoed

181.023

183.706

-2.683

-1,5%

Totaal overslag

436.807

469.402

-32.595

-6,9%

Totaal in aantallen containers

8.436.240

8.781.185

-344.945

-3,9%

Totaal in aantallen TEU

14.349.446

14.810.804

-461.358

-3,1%

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2020 4,1% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Overslag goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2020

2019

2018

2017

2016

Ertsen en schroot

22.658

30.006

30.059

31.166

31.229

Kolen

17.339

22.449

26.356

25.752

28.443

Agribulk

10.279

9.809

9.853

11.143

10.449

Biomassa

1.849

887

545

414

56

Overig droog massagoed

11.674

11.333

10.802

11.694

12.123

Subtotaal droog massagoed

63.798

74.485

77.615

80.168

82.301

Ruwe olie

93.561

104.200

100.294

104.179

101.858

Minerale olieproducten

60.065

68.164

77.673

79.207

88.761

LNG

6.241

7.149

5.234

1.986

1.705

Overig nat massagoed

32.120

31.697

28.640

28.911

31.195

Subtotaal nat massagoed

191.986

211.211

211.840

214.282

223.519

Totaal massagoed

255.784

285.696

289.455

294.450

305.820

      

Deepsea containers

94.999

95.782

93.062

89.172

81.322

Feeder containers

29.655

30.510

27.640

25.389

20.471

Shortsea containers

26.406

26.613

28.406

28.082

25.270

Containers

151.060

152.905

149.111

142.642

127.063

Roll-on Roll-off

23.958

24.253

24.057

23.805

22.412

Overig stukgoed

6.005

6.548

6.361

6.456

5.881

Breakbulk

29.963

30.801

30.418

30.262

28.293

Totaal stukgoed

181.023

183.706

179.529

172.904

155.356

Totaal overslag

436.807

469.402

468.984

467.354

461.176

Totaal in aantallen containers

8.436.240

8.781.185

8.635.782

8.194.232

7.413.548

Totaal in aantallen TEU

14.349.446

14.810.804

14.512.661

13.734.334

12.385.168

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2020 4,1% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2020

2019

2018

2017

2016

Ertsen en schroot

19.692

27.626

28.281

29.256

29.328

Kolen

16.610

21.669

25.644

25.216

28.203

Agribulk

9.252

8.897

8.869

10.268

9.700

Biomassa

1834

873

521

379

56

Overig droog massagoed

9.555

9.228

8.550

8.823

8.634

Subtotaal droog massagoed

56.943

68.294

71.866

73.941

75.921

Ruwe olie

92.502

103.318

98.760

103.332

100.774

Minerale olieproducten

31.417

35.671

40.499

40.820

46.980

LNG

5.766

6.517

3.560

1.284

1.040

Overig nat massagoed

19.193

19.469

17.604

18.245

19.010

Subtotaal nat massagoed

148.878

164.974

160.423

163.681

167.804

Totaal massagoed

205.821

233.268

232.289

237.622

243.725

      

Deepsea containers

49.901

51.818

51.261

46.919

42.728

Feeder containers

15.691

15.533

13.622

13.583

10.820

Shortsea containers

10.673

10.672

11.713

11.439

10.153

Containers

76.265

78.024

76.598

71.941

63.701

Roll-on Roll-off

10.019

10.297

10.314

10.215

9.631

Overig stukgoed

3.911

4.247

4.040

4.151

4.138

Breakbulk

13.930

14.544

14.354

14.366

13.769

Totaal stukgoed

90.195

92.568

90.952

86.307

77.470

Totaal overslag

296.016

325.836

323.240

323.929

321.195

Totaal in aantallen containers

4.369.796

4.567.227

4.499.591

4.253.499

3.866.499

Totaal in aantallen TEU

7.430.622

7.710.843

7.571.434

7.131.519

6.447.720

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2020 4,1% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2020

2019

2018

2017

2016

Ertsen en schroot

2.966

2.381

1.778

1.910

1.900

Kolen

729

780

712

536

240

Agribulk

1.027

911

984

875

750

Biomassa

15

14

24

35

0

Overig droog massagoed

2.119

2.105

2.252

2.871

3.489

Subtotaal droog massagoed

6.856

6.192

5.749

6.227

6.379

Ruwe olie

1.059

883

1.534

847

1.084

Minerale olieproducten

28.647

32.493

37.174

38.387

41.781

LNG

476

632

1.674

701

665

Overig nat massagoed

12.927

12.229

11.036

10.666

12.185

Subtotaal nat massagoed

43.109

46.236

51.417

50.601

55.715

Totaal massagoed

49.965

52.428

57.166

56.828

62.094

      

Deepsea containers

45.098

43.964

41.801

42.253

38.594

Feeder containers

13.963

14.976

14.018

11.806

9.652

Shortsea containers

15.733

15.941

16.693

16.642

15.117

Containers

74.794

74.881

72.514

70.701

63.363

Roll-on Roll-off

13.938

13.956

13.743

13.591

12.781

Overig stukgoed

2.094

2.301

2.321

2.305

1.743

Breakbulk

16.032

16.257

16.064

15.896

14.524

Totaal stukgoed

90.826

91.138

88.578

86.597

77.887

Totaal overslag

140.791

143.566

145.744

143.425

139.981

Totaal in aantallen containers

4.066.444

4.213.958

4.136.191

3.940.733

3.547.049

Totaal in aantallen TEU

6.918.825

7.099.961

6.941.227

6.602.815

5.937.448

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2020 4,1% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Goederenoverslag per goederensoort

Overslag Hamburg – Le Havre range

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2019

2018

2017

2016

2015

Rotterdam (Nederland)

469,4

469,0

467,4

461,2

466,4

Antwerpen (België)

238,3

235,3

223,6

214,2

208,4

Hamburg (Duitsland)

136,6

135,1

136,5

138,2

137,8

Amsterdam (Nederland)

105,0

101,8

100,8

96,8

96,5

Bremerhaven (Duitsland)

69,4

74,0

73,1

74,2

73,4

Le Havre (Frankrijk)

65,8

70,9

71,9

65,4

68,3

Duinkerken (Frankrijk)

52,7

51,6

50,3

46,7

46,6

Zeebrugge (België)

45,8

40,8

37,1

37,8

38,3

North Sea Ports (Nederland en België)

71,4

70,4

66,7

62,3

59,5

Wilhelmshaven (Duitsland)

29,3

27,3

30,3

26,2

29,0

Overslag 2020 andere havens pas na het eerste kwartaal beschikbaar

Bron: Havens Hamburg - Le Havre range

Marktaandeel


Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg – Le Havre range*

Ontwikkeling marktaandelen Hamburg – Le Havre range*

* De marktaandelen zijn gebaseerd op overslagcijfers tot en met het derde kwartaal 2020

Investeringen


Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam – per type 

Luchtkwaliteit


Concentratie stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) in regio (jaargemiddelden)

CO2-uitstoot


CO2-uitstoot regio Rotterdam

Bron: DCMR

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

In kton

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Scope 1

2,9

2,9

4,5

5,9

6,8

6,2

6

Scope 2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

Scope 3

1,0

2,9

2,7

2,7

2,7

2,5

2,4

Totaal

4,0

5,9

7,3

8,7

9,6

8,8

9,1

De footprint is gebaseerd op ISO 14064-standaard. In 2020 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als in vorige jaren.

Scope 1 omvat directie emissies door het verbruik van brandstoffen. Hieronder valt het brandstofverbruik van operationele voertuigen. 

Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energie en stadswarmtegebruik. Hieronder valt het energieverbruik van operaties en objecten in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Bijvoorbeeld bruggen, verlichting van gebouwen en publieke verlichting. Verder bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbruik en stadsverwarming van gehuurde kantoren.

Scope 3 omvat de CO2-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

 

2020

2019

2018

2017

2016

Bezoeken

     

Tankschepen

8.174

8.445

8.436

8.150

8.133

Droge bulk

894

1.005

1.030

1.122

1.080

General Cargo

8.723

9.187

9.174

9.768

9.577

Volcontainer

7.341

7.723

7.749

7.668

7.393

Overige

3.038

3.131

3.087

2.938

2.839

Totaal

28.170

29.491

29.476

29.646

29.022

      

Veilig

     

Scheepsbewegingen

75.679

79.293

79.903

79.598

76.048

Nautische Safety Index

7,99

6,56

6,43

7,95

7,53

Safety Environmental Index*

7,78

7,61

7,72

7,99

8,01

Schoon

     

Waterverontreinigen

183

169

153

151

201

*In 2017 is de definitie en de wijze van berekening aangepast. De doelstelling is gesteld op 7,5.

Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven. Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek.

Mens en organisatie

 

2020

2019

2018

2017

2016

Verhouding parttime/fulltime

     

Parttime - DHMR

37

37

27

30

28

Parttime - overig

155

143

127

124

116

Parttime - totaal

192

180

154

154

144

Fulltime - DHMR

412

419

422

426

434

Fulltime - overig

671

655

635

584

552

Fulltime - totaal

1.083

1.074

1.057

1.010

986

Totaal

1.275

1.254

1.211

1.164

1.130

Verhouding man - vrouw - totaal

     

Man - DHMR

400

407

405

414

419

Man - overig

518

518

481

441

420

Man - Totaal

918

925

886

855

839

Vrouw - DHMR

49

49

44

42

43

Vrouw - overig

308

280

281

267

248

Vrouw - totaal

357

329

325

309

291

Totaal

1.275

1.254

1.211

1.164

1.130

Verhouding man - vrouw - management

     

Man management - DHMR

18

18

18

17

6

Man management - overig

41

39

50

49

56

Man management - Totaal

59

57

68

66

62

Vrouw management - DHMR

6

6

5

4

1

Vrouw management - overig

21

22

20

16

15

Vrouw management - totaal

27

28

25

20

16

Totaal

86

85

93

86

78

Leeftijd - DHMR

     

< 20 jaar

     

20-29 jaar

43

48

33

22

21

30 - 39 jaar

90

81

75

78

86

40 - 49 jaar

112

109

112

121

121

50 - 60 jaar

146

159

165

181

182

> 60 jaar

58

59

64

54

52

Totaal

449

456

449

456

462

Leeftijd - overig

     

< 20 jaar

     

20-29 jaar

82

105

68

63

50

30 - 39 jaar

191

169

182

155

165

40 - 49 jaar

237

218

240

238

221

50 - 60 jaar

235

217

217

197

185

> 60 jaar

81

89

55

55

47

Totaal

826

798

762

708

668

Dienstjaren - DHMR

     

0 - 5 jaar

118

109

88

69

66

6 - 10 jaar

33

33

37

50

47

11 - 15 jaar

39

43

49

59

72

> 15 jaar

259

271

275

278

277

Totaal

449

456

449

456

462

Dienstjaren - overig

     

0 - 5 jaar

369

327

297

258

225

6 - 10 jaar

110

118

159

155

150

11 - 15 jaar

107

93

77

91

106

> 15 jaar

240

260

229

204

187

Totaal

826

798

762

708

668

Ziekteverzuim

     

Ziekteverzuimpercentage - DHMR

5,30%

6,76%

5,83%

7,13%

5,75%

Ziekteverzuimpercentage - overig

3,59%

3,33%

3,25%

3,83%

3,29%

Ziekteverzuimpercentage - totaal

4,08%

4,58%

4,21%

5,12%

4,23%

Gemiddelde leeftijd (jaren)

     

Alle medewerkers - DHMR

46,3

47,8

48,0

48,4

48,2

Alle medewerkers - overig

44,8

46,2

44,8

45,1

44,8

Alle medewerkers - totaal

45,3

46,8

46,0

46,4

46,2

Management - DHMR

52

51,3

51,1

51,4

51,6

Management - overig

48,3

48,0

48,8

49,0

47,4

Management - totaal

49,5

48,9

49,3

49,6

47,7

Nieuwe medewerkers - DHMR

29,9

31,9

30,5

31,3

32,8

Nieuwe medewerkers - overig

37,1

37,7

35,4

37,2

34,6

Nieuwe medewerkers - totaal

35,5

35,8

34,2

36,1

34,2

Veilige werkomgeving

     

Lost time injury rate

2,2

0,4

0,4

1,9

3,9

Ongevallen met verzuim

5

1

1

4

9

CAO

     

% medewerkers dat onder de CAO valt

98,4%

98,1%

98,2%

  

Verhouding parttime/fulltime – totaal

Verhouding man – vrouw parttime/fulltime –totaal

Diversiteit


Man-vrouw verhouding – totaal

Man-vrouw verhouding – management – totaal

Leeftijd


Gemiddelde leeftijd - totaal

Dienstjaren


Aantal dienstjaren – totaal

Financiën


Omzet

Financieel historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam

(afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2020

2019

2018

2017

2016

Balans

     

Activa

5.778

5.524

5.423

4.324

4.216

Eigen vermogen

4.181

3.955

3.810

2.686

2.603

Langlopende schulden

1.354

1.309

1.299

1.249

1.163

Geinvesteerd vermogen

5.535

5.264

5.109

3.935

3.766

Voorzieningen + kortlopende schulden

243

260

314

388

450

Totaal vermogen

5.778

5.524

5.423

4.324

4.216

Winst-en-verliesrekening

     

Som der bedrijfsopbrengsten

753

707

707

712

681

Operationele lasten

275

273

268

261

239

EBITDA

478

433

439

451

442

Afschrijving

161

153

146

148

140

Bedrijfsresultaat (EBIT)

317

280

293

303

302

Financiële baten en lasten

-45

-42

-44

-62

-86

Resultaat deelnemingen

2

3

5

6

8

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

79

-2

961

-60

 

Nettoresultaat

352

239

1.215

187

224

Kasstroomoverzicht

     

Operationele kasstroom

381

418

297

274

330

Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage)

-246

-310

-365

-156

-167

Rijksbijdrage

    

112

Financieringskasstroom

-64

-107

-25

-159

-108

Saldo kasstroom

71

0,4

-93

-41

168

Bruto-investeringen

     

Klantgebonden infrastructuur

100

150

150

104

101

Publieke infrastructuur1

130

146

132

87

64

Bedrijfsmiddelen

27

29

37

22

16

Deelnemingen

8

13

89

  

Totaal bruto-investeringen

266

338

408

214

179

Ratio's

     

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

72

72

70

62

62

Net debt/EBITDA

1,8

2,1

2,1

1,7

1,8

Interest coverage rate (ICR)2

6,5

5,8

6,1

4,9

3,5

1. inclusief bijdragen

2. ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente

Deel deze pagina: