Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In het kort

2021 in cijfers

Veiligheid

0

major incidents

In 2021 deden zich geen major incidents voor in de Rotterdamse haven.

Goederenoverslag

468,7

miljoen ton

In 2021 nam onze overslag toe met 7,3% ten opzichte van 2020. Door het aantrekken van de markt laten vrijwel alle goederensoorten een toename zien.

Omzet

772,7

miljoen euro

In 2021 nam onze omzet toe met 2,6% ten opzichte van 2020. 

Bruto investeringen

226,3

miljoen euro

In 2021 investeerde het Havenbedrijf Rotterdam in klantgebonden infrastructuur, publieke infrastructuur, bedrijfsmiddelen en deelnemingen.

Energietransitie

22,4 Mton

CO2-uitstoot 

De CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven is tussen 2016 en 2020 met 27% afgenomen. De daling komt onder andere door de verschuiving van de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales. (bron: EU transaction log, cijfer heeft betrekking op 2020).

Ondernemende en slagvaardige organisatie

49,1%

betrokken en bevlogen medewerkers

Uit ons medewerkersonderzoek blijkt dat 49,1% van onze medewerkers betrokken en bevlogen is. Ten opzichte van de laatste meting (48,2%) nam de score toe. Onze score zit in het top kwartiel van de industriebenchmark.

Werkgelegenheid

174.057

banen

De Rotterdamse haven bood in 2020 (laatst bekende cijfer) direct en indirect werk aan 174.057 mensen. (Bron: Havenmonitor 2021).

Toegevoegde waarde

3,0%

van het bruto binnenlands product

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2020 (laatst bekende cijfer) 23,8 miljard euro. (Bron: Havenmonitor 2021).

Deel deze pagina: