Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendig portfolio

De veranderingen in de haven voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan ons haven- en industriecomplex. Digitalisering en energietransitie spelen daarin een grote rol. We werken aan een toekomstbestendig portfolio van investeringen, zodat we de impact van de haven kunnen laten groeien in een veranderende wereld. De haven van de toekomst draait om het realiseren van plannen die verder gaan dan infrastructurele ontwikkelingen; het gaat ook om digitalisering van logistieke processen, energietransitie en het smeden van (inter)nationale allianties. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen op deze gebieden. Dit biedt kansen voor onze bestaande en nieuwe klanten en ons portfolio wordt hierdoor rijker. Door het borgen van voldoende investeringsruimte via een gezonde EBITDA en te investeren in de speerpunten van onze ondernemingsstrategie werken wij aan die toekomstbestendigheid.

Om de toekomstbestendigheid van ons portfolio te meten, werken we met twee indicatoren: EBITDA en investeringen. Een gezond EBITDA-resultaat stelt ons in staat om blijvend te investeren in projecten die ons haven- en industriecomplex toekomstbestendig maken. Met een EBITDA-resultaat van 512,2 miljoen euro haalden we in 2021 ons doel.

Een toekomstbestendig portfolio betekent dat we moeten zorgen dat onze investeringen in lijn zijn met de speerpunten uit de ondernemingsstrategie en dat dit toekomstige EBITDA genereert. Dit jaar ontwikkelden we de KPI 'Investeringen in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven' om zo ook de toekomstbestendigheid van het haven- en industriecomplex te borgen. 

In 2021 investeerden we 226,3 miljoen euro, waarvan 28,5 miljoen euro in bedrijfsmiddelen, 84,9 miljoen euro in publieke infrastructuur, 106,2 miljoen euro in klantgebonden infrastructuur, 3,7 miljoen euro in deelnemingen en 3,0 miljoen euro in technische adviezen. Ons streven was om minimaal 275 miljoen euro te investeren in het haven- en industriecomplex. We haalden dit niet door onder meer bijstelling van de scope van investeringen, mondiale logistieke problemen en vertraging door de stikstofcrisis.

Investeringen voor nieuwe en bestaande klanten leiden tot een direct financieel rendement. Voor investeringen in het publieke domein is dit niet het geval. Wij bewaken de balans tussen beide. 

Drie grote projecten

Het Theemswegtracé, de Container Exchange Route en de kademuur in de Amaliahaven zijn drie grote projecten (van meer dan 50 miljoen euro) in de haven waar we aan werken.

  • Theemswegtracé: Op maandag 8 november 2021 reed de eerste goederentrein over het gloednieuwe vier kilometer lange spoor. Na onder andere het realiseren van een landschapspark en de sloop van het oude tracé ronden we het project in juni 2022 af.

  • Kademuurbouw Containersector (Amaliahaven fase 2): We bouwen circa twee kilometer kademuur voor RWG en APMT in de Amaliahaven op Maasvlakte 2. Daarmee faciliteren we de bestaande uitbreidingsplannen van genoemde containerterminals.

  • Container Exchange Route: De Container Exchange Route (CER) is een 17 kilometer lange betonnen baan die op de Tweede Maasvlakte tussen vijf containerterminals is aangelegd en waarover containers op een efficiënte wijze uitgewisseld kunnen worden. Medio 2020 startten we een tender voor partijen die de onbemande voertuigen moesten leveren en het vervoer moesten verzorgen. In 2021 hebben we de aanbesteding stopgezet, omdat er te veel onzekerheden en risico’s waren. In 2021 hebben we 24,7 miljoen euro afgeschreven op dit project. Verschillende scenario’s voor toekomstig gebruik worden uitgewerkt.

Amaliahaven

Funnel Management

Via Funnel Management identificeren en ontwikkelen we de meest kansrijke projecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met klanten en stakeholders binnen en buiten de haven. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat om sneller in te spelen op duurzame groeikansen en kunnen we sturing geven aan het totale portfolio. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam kennen we drie funnels.

  • Havenontwikkeling: Door het ontwikkelen van het havengebied willen we economische en maatschappelijke waarde creëren. We zetten digitalisering in om de logistieke efficiency in de keten te optimaliseren.

  • Energietransitie: Met onze inzet op het gebied van energietransitie helpen we bestaande industrieën te transformeren, nieuwe industrieën aan te trekken, nieuwe faciliteiten te bieden en de logistiek anders in te richten. 

  • Internationale havenontwikkeling: Binnen onze internationale activiteiten zoeken we wereldwijd samenwerking met andere havens. Hiermee versterken we de positie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en onze klanten. Onze activiteiten kunnen uitmonden in deelnemingen.

Deel deze pagina: