Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waterveiligheid 

Uniek aan de Rotterdamse haven is dat het buitendijks ligt en meerdere open verbindingen heeft met zee. De zeespiegelstijging kan op de lange termijn in toenemende mate effect hebben op de waterveiligheid in de haven. Om de waterveilige status van het haven- en industriecomplex te behouden, ontwikkelden we samen met overheden en bedrijven een adaptatiestrategie waterveiligheid. Hierin staan drie maatregelen die er voor zorgen dat we meegroeien met klimaatverandering: preventieve maatregelen, ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing.

Met de gemeente Rotterdam hebben we inhoudelijke afspraken over hoe we de waterveiligheid van het haven- en industriecomplex en daarmee voor onze klanten kunnen behouden. Deze afspraken vloeien mede voort uit de betrokkenheid van zowel het Havenbedrijf Rotterdam als de gemeente Rotterdam in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

In 2021 besloten we om de tuimelkade in de Europoort te verhogen tot NAP +5,70 meter. De verhoging komt voort uit de risicoanalyse die aan de basis ligt van de adaptatiestrategie waterveiligheid. Door de maatregel kan de waterveiligheid voor een deel in de Europoort de komende 50 jaar meegroeien met de zeespiegelstijging.

In onze invulling van de TCFD-aanbevelingen kunt u meer informatie vinden over de strategie, het management en de doelstellingen met betrekking tot waterveiligheid.

Adaptatiestrategie voor de Europoort, gecreëerd door Royal HaskoningDHV
Deel deze pagina: