Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

Het werken in een speelveld met veel partijen en vaak complexe vraagstukken, vraagt om een ondernemende en slagvaardige organisatie. Daarom stellen we hoge eisen aan effectiviteit en klantgerichtheid. Een interdisciplinaire aanpak, goede interne en externe samenwerking en een duidelijke focus dragen eraan bij dat waar te maken. Onze inzet moet ertoe leiden dat we de kwaliteit en wendbaarheid van de organisatie verder verbeteren en de klantgerichtheid en effectiviteit van de organisatie verder verhogen.

Deel deze pagina: