Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Spoor

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het aandeel spoor in het achterlandtransport laten groeien om wegen te ontlasten en om een positieve bijdrage te leveren aan milieudoelen. Daarnaast ontsluit het spoor nieuwe markten voor Rotterdam en biedt het kansen voor onze klanten om marktaandeel te winnen.

Spoorgoederenvervoer in het Rotterdamse havengebied ondervindt de laatste jaren veel hinder van onverwachte infrastoringen. Dit leidt tot economische schade voor de goederenvervoerders. Met het programma ‘Infra op orde’ werkte ProRail in 2021 veel achterstallig onderhoud weg, maar de strenge winterweek in februari toonde aan dat ProRail ook voor winterse omstandigheden nog een inhaalslag moet maken met zaken als wisselverwarming. Om de brandveiligheid van de emplacementen te waarborgen, startte ProRail in 2021 met de aanpassing van emplacement Waalhaven Zuid.

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

Doel van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer is de groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk maken en faciliteren. In 2021 zette het Havenbedrijf Rotterdam zich als trekker van het cluster 'Digitalisering' in voor verdere digitalisering van het spoorproces, onder andere aan de hand van de maatregel 'Digitale basis op orde'.

In 2021 zagen we vooral hogere frequenties van bestaande shuttleverbindingen en de komst van nieuwe shuttles. De shuttles op onder andere Basel intensiveerden, ondanks de COVID-19-crisis. 

Theemswegtracé

In november namen we het Theemswegtracé in gebruik. Met de aanleg van dit nieuwe stuk havenspoor van vier kilometer kunnen de treinen richting het achterland.

Derde spoor

De Betuweroute is een onmisbare spoorlijn voor de verbinding met het Duitse achterland en verder. Uitbreiding met een derde spoor van het Duitse deel tussen Emmerich en Oberhausen is echter nog niet af. In 2021 is de vijfde van de 12 benodigde bouwvergunningen afgegeven. De bouwwerkzaamheden op deze vijf delen van het traject zijn in volle gang. We verwachten dat de route in 2030 gereed is.

Deel deze pagina: