Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie en kennis versterken 

Innovatie kan zorgen voor radicale vernieuwing. Onze aanpak is tweeledig. Enerzijds zijn we voortrekker in het aanjagen en waarmaken van initiatieven die onze haven schoner, veiliger en efficiënter maken. Anderzijds faciliteren en stimuleren we samen met andere partijen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor vernieuwers uit de hele wereld. Het mede door ons gefinancierde PortXL is van deze laatste rol een mooi voorbeeld.

Innovatie-ecosysteem

Rotterdam is een haven waar bedrijven, start-ups, scale-ups, accelerators, investeringsfondsen, overheden, kennisinstellingen en fieldlabs een innovatie-ecosysteem hebben gecreëerd.

Het innovatie-ecosysteem
Deel deze pagina: