Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijler 3

Bij deze pijler gaat het om vervanging van fossiele brandstoffen en grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen, groene waterstof en CO2. Het Havenbedrijf Rotterdam zoekt actief naar bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie.

Van Waste-to-Chemicals naar Waste-to-Jet

Het Rotterdamse Waste-to-Chemicals project is veranderd in Waste-to-Jet. De opzet van Waste-to-Chemicals was het vergassen van gemengd afval om er duurzame methanol van te maken. Het eindproduct wordt nu duurzame vliegtuigbrandstof. Waste-to-Jet moet straks per jaar tot 360.000 ton recycling-afwerpstoffen verwerken en tot 80.000 ton hernieuwbare producten produceren, waarvan ongeveer 75% Sustainable Aviation Fuel (SAF) kan zijn. SAF is van fundamenteel belang om de koolstofemissies gedurende de levenscyclus van de luchtvaartindustrie met maximaal 80% te verminderen in vergelijking met conventionele brandstof. Dit project doen we samen met Enerkem en Shell en we verwachten dat in 2025 of 2026 het eerste vliegtuig op Sustainable Aviation Fuel gaat vliegen.

Shell en TES investeren in duurzame grondstoffen

Twee bedrijven maakten in 2021 bekend dat ze van plan zijn grote investeringen te doen in de productie van duurzame brand- en grondstoffen in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze beslissingen passen in ons streven naar de inrichting van een efficiënt energie- en grondstoffensysteem, zodat bestaande activiteiten toekomst hebben en tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid zich vestigt. 

  • Shell: Shell bouwt een van Europa’s grootste biobrandstoffenfabrieken in Rotterdam. De fabriek heeft straks een capaciteit van 820.000 ton per jaar. Shell geeft aan dat met de hoeveelheid hernieuwbare diesel die een fabriek van dit formaat kan produceren, 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar kan worden vermeden. Dit staat gelijk aan het van de weg halen van ruim 1 miljoen auto’s. Deze fabriek gaat ook de eerder genoemde Sustainable Aviation Fuel produceren.

  • TES: TES is een grote aanbieder van levenscyclusdiensten voor duurzame technologie en gaat in de haven van Rotterdam onder meer batterijen van elektrische voertuigen recyclen. Het bedrijf huurt een terrein van bijna 10.000 m2 met een loods van 2.000 m2 van het Havenbedrijf Rotterdam. Uitbreiding tot 40.000 m2 is mogelijk. De fabriek moet eind 2022 volledig operationeel zijn.

Duurzame industrie in de haven
Deel deze pagina: