Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

 

Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd)

Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht)

Immateriële
vaste activa in aanbouw

Totaal

     

Aanschafwaarde

82.914

41.325

23.542

147.781

Cumulatieve afschrijvingen

-47.696

-27.489

-

-75.185

     

Boekwaarde 1 januari 2021

35.218

13.836

23.542

72.596

     

Bruto-investeringen

-

-

22.250

22.250

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-

-

-

-

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

-

-

-

-

Subsidies

-

-

-

-

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-11.779

-5.435

-

-17.214

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-28

-28

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

1.070

-166

817

1.721

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-222

166

-

-56

Ingebruikname

15.731

10.418

-26.149

-

Mutaties 2021

4.800

4.983

-3.110

6.673

     

Boekwaarde 31 december 2021

40.018

18.819

20.432

79.269

     

Aanschafwaarde

99.715

51.577

20.432

171.724

Cumulatieve afschrijvingen

-59.697

-32.758

 

-92.455

     

Boekwaarde 31 december 2021

40.018

18.819

20.432

79.269

     

Afschrijvingsperioden in jaren

3 tot 10

2 tot 10

  
 

jaar

jaar

  

(Bedragen x € 1.000)

    

*Vanaf boekjaar 2021 worden de immateriële vaste activa apart gepresenteerd.

De immateriële vaste activa zijn in 2021 met 22,2 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 17,3 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 17,1 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

De kosten van ontwikkeling betreffen intern gegenereerde immateriële vaste activa en zien met name toe op zelf ontwikkelde IT applicaties en software. De kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom betreffen met name aangekochte licenties.

Deel deze pagina: