Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23. Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

2021

2020

Controle van de jaarrekening

267.370

241.453

Overige controleopdrachten

15.458

111.328

Fiscale advisering

-

-

Overige niet-controleopdrachten

100.532

18.000

Totaal

383.360

370.781

(Bedragen x € 1)

  

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2021 (inclusief controle jaarrekening 2021) bedragen 383.360 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte zijn opgenomen in de post ‘Overige niet-controleopdrachten’.

Deel deze pagina: