Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Global Reporting Initiative content index

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties over duurzaamheid. De GRI Standards kennen twee ‘in accordance’- opties die worden aangeduid met ‘Core’ en ‘Comprehensive’. Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Standards: kernachtige (core) optie.

In de opgenomen GRI-tabel wordt aangegeven en toegelicht waar het betreffende onderwerp uit de GRI-standaard in het verslag is behandeld.

GRI Code

 

Verwijzing 2021

GRI 102: Algemene indicatoren 2016

102-1

Naam van de organisatie

Colofon

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Missie, visie, kerntaken en strategie

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Colofon

102-4

Aantal landen waarin de onderneming opereert

Toelichting op de winst-en verliesrekening

102-5

Juridische vorm of aandeelhouderschap

Corporate Governance

102-6

Markten waarin de organisatie actief is

Ontwikkelingen goederenoverslag

102-7

Schaal van de organisatie

BalansWinst-en-verliesrekening, KPI's en kerncijfers

102-8

Informatie over medewerkers

Toekomstbestendige organisatie, Toelichting op het jaarverslag, KPI's en kerncijfers

102-9

Leveranciersketen

Corporate Social Responsiblity

102-10

Significante veranderingen in de organisatiestructuur of in de leveranciersketen

Corporate Social ResponsibilityToelichting op de balans

102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

Corporate Social Responsibility

102-12

Externe initiatieven

Corporate Social ResponsibilityEnergietransitie zorgt voor impactInnovatie en kennis versterkenDe haven digitaliseert

102-13

Lidmaatschappen

Stakeholderdialoog gericht op duurzame relatie

2. Strategie

102-14

Toelichting van hoogste functionaris

Voorwoord algemene directie

3. Ethiek en integriteit

102-16

Waarden, normen, principes of gedragsnormen

Bedrijfscode

4. Governance

102-18

Governance structuur

Corporate Social ResponsibilityCorporate Governance

102-38

Beloningsverhouding

Bezoldiging commissarissen en bestuurders

5. Stakeholderbetrokkenheid

102-40

Lijst met stakeholders

Interactie met onze stakeholders

102-41

Collective bargaining agreements

Kerncijfers

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

Interactie met onze stakeholders

102-43

Stakeholderbetrokkenheid

Interactie met onze stakeholders

102-44

Belangrijkste issues stakeholders

Stakeholderdialoog gericht op duurzame relatie

6. Verslaggeving

102-45

Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de winst-en-verliesrekening: 22 Overzicht deelnemingenScope van het jaarverslag

102-46

Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag

Scope van het jaarverslag

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Selectie van onderwerpen

102-48

Gewijzigde informatie

Selectie van onderwerpen

102-49

Veranderingen in de rapportage

Selectie van onderwerpen

102-50

Rapportageperiode

Scope van het jaarverslag

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Scope van het jaarverslag

102-52

Rapportagecyclus

Kwaliteitsborging van het jaarverslag

102-53

Contactpunt voor informatie over het jaarverslag

Colofon

102-54

Rapportage in overeenstemming met GRI Standards

Verslaggevingsgrondslagen

102-55

GRI content index

GRI Content Index

102-56

Externe assurance

Assurance rapport

   

Materiële onderwerpen (GRI103: Management Approach 2016)

Materieel onderwerp: Energietransitie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Energietransitie zorgt voor impact, Toelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Energietransitie zorgt voor impactRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Energietransitie zorgt voor impactRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

CO2 uitstoot HIC t.o.v. 1990

Energietransitie zorgt voor impact

Materieel onderwerp: Veiligheid

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Veiligheid is topprioriteitToelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Veiligheid is topprioriteitRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Veiligheid is topprioriteitRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Aantal major incidents nautisch

Veiligheid is topprioriteit

Eigen indicator

Nautische safety index

Veiligheid is topprioriteit

Eigen indicator

Geen incidenten op vitale systemen

Veiligheid is topprioriteit

Materieel onderwerp: Kwaliteit haveninfrastructuur

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

De haven digitaliseert

103-2

Managementbenadering

De haven digitaliseertRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

De haven digitaliseertRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Kwaliteit haveninfrastructuur

De haven digitaliseert

Materieel onderwerp: Toekomstbestendig portfolio

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Toekomstbestendig portfolioToelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Toekomstbestendig portfolio, RisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Toekomstbestendig portfolio, RisicomanagementToelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

EBITDA: voldoende ruimte voor investeringen

Toekomstbestendig portfolio

Eigen indicator

Investeringen in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven

Toekomstbestendig portfolio

Materieel onderwerp: Toekomstbestendige organisatie

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Toekomstbestendige organisatieToelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Toekomstbestendige organisatieRisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Toekomstbestendige organisatie, Risicomanagement, Toelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Percentage betrokken en bevolgen medewerkers

Toekomstbestendige organisatie

Materieel onderwerp: Digitalisering

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

De haven digitaliseertToelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

De haven digitaliseert, RisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

De haven digitaliseertRisicomanagement, Toelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Logistieke efficientie: informatiebeschikbaarheid in de logistieke containerketen

De haven digitaliseert

Materieel onderwerp: Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Transport en milieu veiligheid, Toelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Transport en milieu veiligheid, RisicomanagementToelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Transport en milieu veiligheidRisicomanagement, Toelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Safety & environmental index (SEI)

Transport en milieu veiligheid

Materieel onderwerp: Achterlandnetwerken en Bereikbaarheid

103-1

Toelichting op de materialiteit en afbakening

Bereikbaarheid toekomstbestendig, Toelichting op het jaarverslag

103-2

Managementbenadering

Bereikbaarheid toekomstbestendig, Risicomanagement, Toelichting op het jaarverslag

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

Bereikbaarheid toekomstbestendig, Risicomanagement, Toelichting op het jaarverslag

Eigen indicator

Reistijdverschil tussen Rotterdam en Antwerpen van en naar Noord-Brabant (Tilburg)

Bereikbaarheid toekomstbestendig

Eigen indicator

Het aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden

Bereikbaarheid toekomstbestendig

Deel deze pagina: