Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers 

Overslag


Overslag Rotterdamse haven

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2021

2020

Verschil (aantal)

Verschil (%)

Ertsen en schroot

30.264

22.658

7.606

33,6%

Kolen

24.576

17.339

7.237

41,7%

Agribulk

8587

10.279

-1.692

-16,5%

Biomassa

2.170

1.849

321

17,4%

Overig droog massagoed

13.111

11.674

1.438

12,3%

Subtotaal droog massagoed

78.707

63.798

14.909

23,4%

Ruwe olie

98.174

93.561

4.614

4,9%

Minerale olieproducten

66.076

60.065

6.011

10,0%

LNG

7.013

6.241

772

12,4%

Overig nat massagoed

33.326

32.120

1.206

3,8%

Subtotaal nat massagoed

204.589

191.986

12.603

6,6%

Totaal massagoed

283.296

255.784

27.512

10,8%

Deepsea containers

97.224

94.999

2.225

2,3%

Feeder containers

30.170

29.655

515

1,7%

Shortsea containers

27.091

26.406

685

2,6%

Containers

154.485

151.060

3.425

2,3%

Roll-on Roll-off

24.013

23.958

55

0,2%

Overig stukgoed

6.916

6.005

911

15,2%

Breakbulk

30.928

29.963

965

3,2%

Totaal stukgoed

185.413

181.023

4.390

2,4%

Totaal overslag

468.709

436.807

31.902

7,3%

Totaal in aantallen containers

8.896.425

8.436.240

460.185

5,5%

Totaal in aantallen TEU

15.299.970

14.349.446

950.524

6,6%

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2021 3,6% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2021

2020

2019

2018

2017

Ertsen en schroot

27.482

19.692

27.626

28.281

29.256

Kolen

23.444

16.610

21.669

25.644

25.216

Agribulk

7.741

9.252

8.897

8.869

10.268

Biomassa

2164,5

1834

873

521

379

Overig droog massagoed

11.058

9.555

9.228

8.550

8.823

Subtotaal droog massagoed

71.888

56.943

68.294

71.866

73.941

Ruwe olie

96.818

92.502

103.318

98.760

103.332

Minerale olieproducten

35.916

31.417

35.671

40.499

40.820

LNG

6.388

5.766

6.517

3.560

1.284

Overig nat massagoed

19.691

19.193

19.469

17.604

18.245

Subtotaal nat massagoed

158.812

148.878

164.974

160.423

163.681

Totaal massagoed

230.701

205.821

233.268

232.289

237.622

      

Deepsea containers

53.089

49.901

51.818

51.261

46.919

Feeder containers

15.783

15.691

15.533

13.622

13.583

Shortsea containers

10.926

10.673

10.672

11.713

11.439

Containers

79.798

76.265

78.024

76.598

71.941

Roll-on Roll-off

9.878

10.019

10.297

10.314

10.215

Overig stukgoed

4.793

3.911

4.247

4.040

4.151

Breakbulk

14.671

13.930

14.544

14.354

14.366

Totaal stukgoed

94.469

90.195

92.568

90.952

86.307

Totaal overslag

325.170

296.016

325.836

323.240

323.929

Totaal in aantallen containers

4.628.214

4.369.796

4.567.227

4.499.591

4.253.499

Totaal in aantallen TEU

7.955.286

7.430.622

7.710.843

7.571.434

7.131.519

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2021 3,6% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2021

2020

2019

2018

2017

Ertsen en schroot

2.782

2.966

2.381

1.778

1.910

Kolen

1.132

729

780

712

536

Agribulk

846

1.027

911

984

875

Biomassa

5

15

14

24

35

Overig droog massagoed

2.053

2.119

2.105

2.252

2.871

Subtotaal droog massagoed

6.818

6.856

6.192

5.749

6.227

Ruwe olie

1.356

1.059

883

1.534

847

Minerale olieproducten

30.161

28.647

32.493

37.174

38.387

LNG

625

476

632

1.674

701

Overig nat massagoed

13.636

12.927

12.229

11.036

10.666

Subtotaal nat massagoed

45.777

43.109

46.236

51.417

50.601

Totaal massagoed

52.595

49.965

52.428

57.166

56.828

      

Deepsea containers

44.135

45.098

43.964

41.801

42.253

Feeder containers

14.388

13.963

14.976

14.018

11.806

Shortsea containers

16.165

15.733

15.941

16.693

16.642

Containers

74.687

74.794

74.881

72.514

70.701

Roll-on Roll-off

14.135

13.938

13.956

13.743

13.591

Overig stukgoed

2.122

2.094

2.301

2.321

2.305

Breakbulk

16.257

16.032

16.257

16.064

15.896

Totaal stukgoed

90.944

90.826

91.138

88.578

86.597

Totaal overslag

143.539

140.791

143.566

145.744

143.425

Totaal in aantallen containers

4.268.211

4.066.444

4.213.958

4.136.191

3.940.733

Totaal in aantallen TEU

7.344.684

6.918.825

7.099.961

6.941.227

6.602.815

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2021 3,6% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Goederenoverslag per goederensoort

Overslag Hamburg – Le Havre range

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2020

2019

2018

2017

2016

Rotterdam (Nederland)

436,8

469,4

469,0

467,4

461,2

Antwerpen (België)

230,9

238,3

235,3

223,6

214,2

Hamburg (Duitsland)

126,3

136,6

135,1

136,5

138,2

Amsterdam (Nederland)

91,8

105,0

101,8

100,8

96,8

Bremerhaven (Duitsland)

66,5

69,4

74,0

73,1

74,2

Le Havre (Frankrijk)

52,4

65,8

70,9

71,9

65,4

Duinkerken (Frankrijk)

45,1

52,7

51,6

50,3

46,7

Zeebrugge (België)

47,0

45,8

40,8

37,1

37,8

North Sea Ports (Nederland en België)

63,5

71,4

70,4

66,7

62,3

Wilhelmshaven (Duitsland)

28,3

29,3

27,3

30,3

26,2

Overslag 2021 andere havens pas na het eerste kwartaal beschikbaar

Bron: Havens Hamburg - Le Havre range

Marktaandeel


Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg – Le Havre range*

Ontwikkeling marktaandelen Hamburg – Le Havre range*

* De marktaandelen zijn gebaseerd op overslagcijfers tot en met het derde kwartaal 2021

Investeringen


Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam – per type 

Luchtkwaliteit


Concentratie stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) in regio (jaargemiddelden)

CO2-uitstoot

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

In kton

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Scope 1

2,5

2,9

2,9

4,5

5,9

6,8

6,2

Scope 2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Scope 3

0,2

1,0

2,9

2,7

2,7

2,7

2,5

Totaal

2,8

4,0

5,9

7,3

8,7

9,6

8,8

De footprint is gebaseerd op ISO 14064-standaard. In 2021 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als in vorige jaren.

  • Scope 1 omvat directe emissies door het verbruik van brandstoffen. Hieronder valt het brandstofverbruik van operationele voertuigen. 

  • Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energie en stadswarmtegebruik. Hieronder valt het energieverbruik van operaties en objecten in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Bijvoorbeeld bruggen, verlichting van gebouwen en publieke verlichting. Verder bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbruik en stadsverwarming van gehuurde kantoren.

  • Scope 3 omvat de CO2-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

 

2021

2020

2019

2018

2017

Bezoeken

     

Tankschepen

8.595

8.174

8.445

8.436

8.150

Droge bulk

1.094

894

1.005

1.030

1.122

General Cargo

8.792

8.723

9.187

9.174

9.768

Volcontainer

7.166

7.341

7.723

7.749

7.668

Overige

3.229

3.038

3.131

3.087

2.938

Totaal

28.876

28.170

29.491

29.476

29.646

      

Veilig

     

Scheepsbewegingen

77.869

75.679

79.293

79.903

79.598

Nautische Safety Index

7,46

7,99

6,56

6,43

7,95

Safety Environmental Index

7,36

7,78

7,61

7,72

7,99

Schoon

     

Waterverontreinigen

182

183

169

153

151

Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven. Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek.

Mens en organisatie

 

2021

2020

2019

2018

2017

Verhouding parttime/fulltime

     

Parttime - DHMR

37

37

37

27

30

Parttime - overig

152

155

143

127

124

Parttime - totaal

189

192

180

154

154

Fulltime - DHMR

399

412

419

422

426

Fulltime - overig

675

671

655

635

584

Fulltime - totaal

1.074

1.083

1.074

1.057

1.010

Totaal

1.263

1.275

1.254

1.211

1.164

Verhouding man - vrouw - totaal

     

Man - DHMR

388

400

407

405

414

Man - overig

531

518

518

481

441

Man - Totaal

919

918

925

886

855

Vrouw - DHMR

48

49

49

44

42

Vrouw - overig

296

308

280

281

267

Vrouw - totaal

344

357

329

325

309

Totaal

1.263

1.275

1.254

1.211

1.164

Verhouding man - vrouw - management

     

Man management - DHMR

19

18

18

18

17

Man management - overig

41

41

39

50

49

Man management - Totaal

60

59

57

68

66

Vrouw management - DHMR

6

6

6

5

4

Vrouw management - overig

19

21

22

20

16

Vrouw management - totaal

25

27

28

25

20

Totaal

85

86

85

93

86

Leeftijd - DHMR

     

20 - 29 jaar

42

43

48

33

22

30 - 39 jaar

92

90

81

75

78

40 - 49 jaar

107

112

109

112

121

50 - 60 jaar

135

146

159

165

181

> 60 jaar

60

58

59

64

54

Totaal

436

449

456

449

456

Leeftijd - overig

     

20 - 29 jaar

70

82

105

68

63

30 - 39 jaar

189

191

169

182

155

40 - 49 jaar

228

237

218

240

238

50 - 60 jaar

252

235

217

217

197

> 60 jaar

88

81

89

55

55

Totaal

827

826

798

762

708

Dienstjaren - DHMR

     

0 - 5 jaar

118

118

109

88

69

6 - 10 jaar

39

33

33

37

50

11 - 15 jaar

35

39

43

49

59

> 15 jaar

244

259

271

275

278

Totaal

436

449

456

449

456

Dienstjaren - overig

     

0 - 5 jaar

367

369

327

297

258

6 - 10 jaar

116

110

118

159

155

11 - 15 jaar

113

107

93

77

91

> 15 jaar

231

240

260

229

204

Totaal

827

826

798

762

708

Ziekteverzuim

     

Ziekteverzuimpercentage - DHMR

5,09%

5,30%

6,76%

5,83%

7,13%

Ziekteverzuimpercentage - overig

3,07%

3,59%

3,33%

3,25%

3,83%

Ziekteverzuimpercentage - totaal

3,80%

4,08%

4,58%

4,21%

5,12%

Gemiddelde leeftijd (jaren)

     

Alle medewerkers - DHMR

46,8

46,3

47,8

48,0

48,4

Alle medewerkers - overig

45,8

44,8

46,2

44,8

45,1

Alle medewerkers - totaal

46,1

45,3

46,8

46,0

46,4

Management - DHMR

52,8

52

51,3

51,1

51,4

Management - overig

49,1

48,3

48,0

48,8

49,0

Management - totaal

50,2

49,5

48,9

49,3

49,6

Nieuwe medewerkers - DHMR

37

29,9

31,9

30,5

31,3

Nieuwe medewerkers - overig

41,6

37,1

37,7

35,4

37,2

Nieuwe medewerkers - totaal

40,9

35,5

35,8

34,2

36,1

Veilige werkomgeving

     

Lost time injury rate

0,4

2,2

0,4

0,4

1,9

Ongevallen met verzuim

1

5

1

1

4

CAO

     

% medewerkers dat onder de CAO valt

98,5%

98,4%

98,1%

98,2%

 

Verhouding parttime/fulltime – totaal

Verhouding man – vrouw parttime/fulltime –totaal

Diversiteit


Man-vrouw verhouding – totaal

Man-vrouw verhouding – management – totaal

Leeftijd


Gemiddelde leeftijd - totaal

Dienstjaren


Aantal dienstjaren – totaal

Financiën


Omzet

Financieel historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam

(afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

2019

2018

2017

Balans

     

Activa

6.221

5.778

5.524

5.423

4.324

Eigen vermogen

4.314

4.181

3.955

3.810

2.686

Langlopende schulden

1.629

1.354

1.309

1.299

1.249

Geinvesteerd vermogen

5.943

5.535

5.264

5.109

3.935

Voorzieningen + kortlopende schulden

277

243

260

314

388

Totaal vermogen

6.221

5.778

5.524

5.423

4.324

Winst-en-verliesrekening

     

Som der bedrijfsopbrengsten

773

753

707

707

712

Operationele lasten

260

276

273

268

261

EBITDA

512

478

433

439

451

Afschrijving

190

161

153

146

148

Bedrijfsresultaat (EBIT)

322

316

280

293

303

Financiële baten en lasten

-49

-45

-42

-44

-62

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

274

271

238

249

241

Belastingen

-33

79

-2

961

-60

Resultaat deelnemingen

7

2

3

5

6

Nettoresultaat

247

352

239

1.215

187

Kasstroomoverzicht

     

Operationele kasstroom

293

382

418

297

274

Investeringskasstroom

-220

-247

-310

-365

-156

Financieringskasstroom

11

-64

-107

-25

-159

Saldo kasstroom

84

71

0,4

-93

-41

Bruto-investeringen

     

Klantgebonden infrastructuur

106

100

150

150

104

Publieke infrastructuur1

85

130

146

132

87

Bedrijfsmiddelen

29

27

29

37

22

Deelnemingen

4

8

13

89

 

Technische adviezen

3

    

Totaal bruto-investeringen

226

266

338

408

214

Ratio's

     

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

69

72

72

70

62

Net debt/EBITDA

1,8

2,0

2,1

2,1

1,7

Interest coverage rate (ICR)2

6,3

6,5

5,8

6,1

4,9

1. inclusief bijdragen

2. ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente

Deel deze pagina: