Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenhang 

De speerpunten uit de ondernemingsstrategie 2020-2024 hangen samen met de thema’s die wij en onze stakeholders belangrijk vinden en die uit de materialiteitsanalyse naar voren kwamen.  

In onderstaande figuur geven wij de samenhang tussen onze ondernemingsstrategie 2020-2024, de materiele thema’s, onze doelstellingen en resultaten weer. Ook de belangrijkste bijdragen aan de maatschappij van het Havenbedrijf Rotterdam, onze kapitalen en de risico’s voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf Rotterdam staan hierin.  

Deel deze pagina: