Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Selectie van onderwerpen 

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met verschillende stakeholdergroepen en is betrokken bij een veelvoud aan maatschappelijke onderwerpen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van onze stakeholders en om focus aan te brengen in onze verslaglegging, selecteren we de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. Dit doen we middels de materialiteitsanalyse, die resulteert in een materialiteitsmatrix. Deze matrix geeft weer welke thema’s onze stakeholders redelijkerwijs van belang achten en welke thema’s het meest van belang zijn voor de waardecreatie door het Havenbedrijf Rotterdam.  

Materialiteitsmatrix 

Voor de materialiteitsanalyse identificeerden we alle potentiële materiële maatschappelijke onderwerpen van het Havenbedrijf Rotterdam.   

Als basis hanteerden we de materialiteitsanalyse van 2020. Vervolgens beoordeelden we aan de hand van interne en externe documenten of er thema’s ontbraken of dat thema’s anders benoemd moesten worden. Er is één thema hernoemd, namelijk het thema gebalanceerd en duurzaam portfolio is hernoemd naar toekomstbestendig portfolio. De nieuwe naam heeft een betere verbinding met de ondernemingsstrategie 2020-2024.

Onze leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol behalen van de hoofddoelstellingen; ze helpen ons ook om in te kunnen spelen op en gebruik te kunnen maken van veranderingen in de markt. De dialoog met leveranciers voeren wij enerzijds tijdens het tenderen, anderzijds meer specifiek per marktsegment. Op het gebied van aanbestedingen sorteren we vaak voor om meer input van de markt te krijgen door middel van marktconsultaties en engineering & construct contracten. Dit gebeurt vooral bij grote infrastructurele projecten. Onze dialogen met leveranciers worden goed gewaardeerd, ook om innovaties mogelijk te maken. Hoewel ook 2021 een COVID-19 jaar was, is de samenwerking op een aantal fronten versterkt. 

Voor de positie van de thema’s in de matrix gebruikten we onze ondernemingsstrategie 2020-2024, de uitkomsten van verschillende stakeholderonderzoeken, Havenvisie en onze interne en media-analyse. We prioriteerden de onderwerpen vanuit de perspectieven van interne en externe stakeholders. Het hoofdstuk stakeholderdialoog geeft meer toelichting over hoe het Havenbedrijf Rotterdam omgaat met de verwachtingen en belangen van externe stakeholders. Tenslotte vulden we de prioritering van onderwerpen aan met informatie uit stakeholderdialogen, een media-analyse en de interne validatie van de strategie.  

De matrix van 2021 is voorgelegd en vastgesteld in het Directieteam. De matrix die uit de validatie voortkomt, geeft de onderwerpen weer die voor onze stakeholders en voor het vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam het meest van belang zijn. De sturing en beheersing van alle onderwerpen in de matrix is belegd onder de leden van het Directieteam. Meer inzicht hierin wordt gegeven in het hoofdstuk corporate governance

Materialiteitsmatrix Havenbedrijf Rotterdam

Onder het belang voor waardecreatie door het Havenbedrijf Rotterdam, wordt de impact van het Havenbedrijf Rotterdam op economische, milieutechnische en sociale impacts bedoeld.

Vertaling matrix naar het verslag 

In ons verslag gebruikten we de uitkomsten van de matrix om focus aan te brengen. Wij rapporteren het meest uitgebreid op de thema’s in categorie 1 (donkerblauw). We doen dit volgens de GRI-standards. Voor de acht meest materiële thema’s rapporteren wij de managementaanpak en tenminste één indicator. Hoe deze informatie in ons verslag is verwerkt, kunt u vinden in de GRI Content Index. Over de thema’s in categorie 2 en 3 (donkergrijs en lichtgrijs) rapporteren wij ook, maar minder uitgebreid. 

Deel deze pagina: