Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

21. Transacties met verbonden partijen

Alle deelnemingen, zoals opgenomen in het overzicht Deelnemingen, alsmede bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (de gemeente Rotterdam en het Rijk) worden aangemerkt als verbonden partij. Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen zie 20 ‘Bezoldiging commissarissen en bestuurders’.

Alle transacties met verbonden partijen zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

Deel deze pagina: