Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

17 februari 2023

Algemene Directie

  • Drs. A.S. Castelein

  • Drs. V.D.I.V. de Leeuw

  • Ir. B. Siemons

Raad van Commissarissen

  • M.H. Maes

  • Drs. W.F. Benten

  • Ir. N.G. Dalstra

  • Drs. J.V. Timmermans

Deel deze pagina: