Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In het kort

2020 in cijfers

Veiligheid

major incidents

In 2020 deden zich geen major incidents voor in de Rotterdamse haven.

Goederenoverslag

436,8

miljoen ton

Tijdens de COVID-19-pandemie is de haven van Rotterdam volledig operationeel gebleven, maar de pandemie had wel invloed op de goederenoverslag. In 2020 nam onze overslag af met 6,9%.

Omzet

753,3

miljoen euro

In 2020 nam onze omzet toe met 6,6% ten opzichte van 2019. 

Bruto investeringen

265,8

miljoen euro

In 2020 investeerde het Havenbedrijf Rotterdam 265,8 miljoen euro in klantgebonden infrastructuur, in publieke infrastructuur, in bedrijfsmiddelen en in deelnemingen.

Scheepsbezoeken

120.722

scheepsbezoeken

In 2020 nam het aantal scheepsbezoeken in onze haven toe met 5.262 ten opzichte van 2019.

Duurzame bedrijfsvoering

48,2%

betrokken en bevlogen medewerkers

Uit ons medewerkersonderzoek blijkt dat 48,2% van onze medewerkers betrokken en bevlogen is. Deze score nam toe ten opzichte van de laatste meting (47,5%). Onze score zit in het top kwartiel van de benchmark.

Werkgelegenheid

196.713

banen

De Rotterdamse haven bood (direct en indirect) werk aan 196.713 mensen in Nederland (cijfer 2019). (Bron: Havenmonitor 2020).

Toegevoegde waarde

3,0%

van het bruto binnenlands product

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2019 (laatst bekende cijfer) 24,5 miljard euro. (Bron: Havenmonitor 2020).

Deel deze pagina: