Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

‘Samen bouwen aan de haven van morgen’, is de titel van ons jaarverslag.

We werken samen met partners aan veiligheid, aan de haven van de toekomst en het slimmer maken van de haveninfrastructuur en de logistieke ketens. In het jaarverslag komen onze financiële resultaten, overslagcijfers en activiteiten op het gebied van onder meer energietransitie, digitalisering, bereikbaarheid en innovatie aan bod. 

2021 in het kort; een aantal cijfers

0 major incidents

In 2021 deden zich geen major incidents voor in de Rotterdamse haven.


468,7 miljoen ton

In 2021 nam onze overslag toe met 7,3% ten opzichte van 2020. Door het aantrekken van de markt laten vrijwel alle goederensoorten een toename zien.

22,4 Mton CO²-uitstoot

De CO²-uitstoot van de Rotterdamse haven is tussen 2016 en 2020 met 27% afgenomen. Door het aantrekken van de markt laten vrijwel alle goederensoorten een toename zien.

3,0% toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2020 (laatst bekende cijfer) 23,8 miljard euro. (Bron: Havenmonitor 2021).

WE HEBBEN STEEDS MEER IMPACT

Het haven- en industriecomplex levert een substantiële bijdrage aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Mede door onze inzet op belangrijke thema's als de energietransitie is de impact echter breder.

Jaarrekening

Hoe wij waarde creëren

Goederenoverslag

Onze missie, visie en strategie

Diversiteit en inclusiviteit

Gezonde omgeving

UITGELICHT

Digitalisering

Veiligheid

Energietransitie

Deel deze pagina: