Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Over dit verslag

Met ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Dankzij de dialoog en samenwerking met onze lokale, nationale en internationale stakeholders creëren we waarde op de korte en lange termijn. In ons jaarverslag bieden we inzicht in interne en externe ontwikkelingen, voortgang op onze doelen, situaties waaruit we lessen voor de toekomst trekken en dilemma’s waarmee we te maken hebben. Ook laten stakeholders en experts hun licht schijnen over voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijke onderwerpen. Het jaarverslag is gepubliceerd op 9 maart 2021.

Onze ondernemingsstrategie vormt samen met de belangrijkste thema’s de structuur van ons jaarverslag. Door het verslag heen beschrijven wij onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's), ondersteund door onze managementaanpak, kritieke prestatie-indicatoren (KPI) en de belangrijke trends.

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen we dit graag.

Deel deze pagina: