Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardecreatie

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert samen met klanten economische en maatschappelijke waarde voor stakeholders en voor de maatschappij als geheel. Het onderstaande waardecreatieschema geeft weer hoe wij vanuit onze kerntaken waarde creëren door inzet van onze vijf kapitalen: menselijk, intellectueel, financieel, geproduceerd en sociaal en relaties.

Onze positieve en negatieve impact op klimaat, de samenleving, innovatie, industrie en infrastructuur beschrijven we aan de hand van de SDG's. Door het verslag heen vormen de KPI’s harde doelstellingen die de duurzame impact van onze inspanningen zichtbaar maken. In hoofdstuk 2 lichten wij onze bijdrage aan de SDG's specifiek toe.

Onze processen kenmerken zich door voortdurende verbetering. We leren van situaties met een negatieve impact en delen en vergroten positieve ervaringen in samenwerking met onze stakeholders.

Waardecreatieschema Havenbedrijf Rotterdam
Deel deze pagina: