Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate Social Responsibility

We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en voor onze impact op de maatschappij. Het Corporate Social Responsibility (CSR) Statement geeft weer hoe het Havenbedrijf Rotterdam staat voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het statement beschrijft, samen met onze bedrijfscode, de belangrijkste principes en thema’s die richting geven aan het handelen van onze medewerkers. We richten ons op thema’s die maatschappelijke waarde creëren, met een focus op Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk.

Het statement is gebaseerd op de kernactiviteiten van het Havenbedrijf Rotterdam, de belangen en interesses van onze stakeholders en internationale CSR-raamwerken, zoals United Nations Global Compact (UNGC), de OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de SDG’s. De principes van UNGC over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie staan ook in onze bedrijfscode.

De stuurgroep CSR, bestaande uit de CEO, de programmamanager CSR en de managers van de afdelingen Environmental Management en Communications & External Affairs bewaakt het CSR-bewustzijn en de CSR-resultaten binnen het bedrijf.

Een concreet voorbeeld van CSR in onze eigen bedrijfsvoering is het terugdringen van onze eigen CO2-emissies door inzet van hybride vaartuigen en biobrandstoffen, elektrificatie van het wagenpark, prikkels voor medewerkers om met het openbaar vervoer of de fiets te reizen en gebruik van groene stroom. Dankzij deze inspanningen verminderden we onze CO2-footprint in 2020 met 58% ten opzichte van 2016 (9,6 kTon) naar 4 kTon. De daling in 2020 werd ook veroorzaakt door COVID-19. Medewerkers vlogen minder en het woon-werkverkeer nam af doordat medewerkers gingen thuiswerken.

Een aantal jaar geleden werd het wagenpark uitgebreid met een waterstofauto
Deel deze pagina: