Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gebalanceerd en duurzaam portfolio

De haven is succesvol als onze klanten succesvol zijn. We streven naar een gebalanceerd en duurzaam portfolio van investeringen, zodat we de breedte van de economie kunnen bedienen en de impact van de haven kunnen laten groeien in een veranderende wereld. Daarmee dragen we bij aan onze ondernemingsstrategie. Wij jagen aan, investeren, faciliteren en adviseren.

Havenbedrijf Rotterdam KPI gebalanceerd en duurzaam portfolio. EBITDA

Een gezond EBITDA-resultaat stelt ons in staat om blijvend te investeren. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert strikte criteria in de opportunity funnel om concepten en ideeën te ontwikkelen en te monitoren naar realisatie. Met een EBITDA-resultaat van 477,5 miljoen euro hebben we ons doel dit jaar gehaald.

Opportunity Funnel Management

Via Opportunity Funnel Management identificeren en ontwikkelen we de meest kansrijke projecten binnen onder meer ons programma Energietransitie. Dit doen we in nauwe samenwerking met klanten en stakeholders binnen en buiten de haven. Hierdoor zijn we als organisatie beter in staat om sneller in te spelen op duurzame groeikansen en kunnen we sturing geven aan het totale portfolio. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam kennen we vier opportunity funnels. Dit zijn:

1. Havenontwikkeling

Door het ontwikkelen van het havengebied willen we economische en maatschappelijke waarde creëren. Voorbeelden van havenontwikkeling:

 • Container Exchange Route (CER)

  De CER is een betonnen baan van 17 kilometer en verbindt vijf deepsea containerbedrijven, containerdepots, distributiecentra en douanefaciliteiten op de Maasvlakte. Treinen en binnenvaartschepen hoeven dan niet meer, zoals nu nog het geval is, naar verschillende terminals te gaan. U leest er hier meer over.

 • Kop van de Beer

  In december 2018 stemde de Raad van Commissarissen in met de ontwikkeling van het Agro Food Cluster op de Kop van de Beer. Innocent vestigde zich hier als eerste. U leest er hier meer over.

2. Energietransitie

Met onze inzet op het gebied van energietransitie helpen we bestaande industrieën te transformeren, nieuwe industrieën aan te trekken, nieuwe faciliteiten te bieden en de logistiek anders in te richten. Voorbeelden van energietransitie:

 • Porthos

  Porthos werkt aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt afgevangen, getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. U leest er hier meer over.

 • Synthetische kerosine

  Samen met Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam The Hague Innovation Airport doen we onderzoek naar de productie van duurzame, synthetische vliegtuigbrandstof in de haven van Rotterdam.

3. Digitaal

De digitaliseringsinitiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam hebben of betrekking op het beter beheer en management van de haven en haveninfrastructuur (onze kerntaken) of het initiatief draait om het verhogen van efficiëntie van logistieke processen. Voorbeelden van digitalisering:

 • PortXchange

  PortXchange is erop gericht de efficiëntie van havenaanlopen te vergroten en klanten te helpen hun uitstoot – zowel in de haven als tussen havens – te verminderen. U leest er hier meer over.

 • Nextlogic

  Nextlogic richt zich op het verbeteren van de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. In samenwerking met de markt ontwikkelt Nextlogic innovatieve systemen en processen en biedt daarmee terminals, empty depots en barge operators een neutrale en integrale planning. U leest er hier meer over.

4. Internationale havenontwikkeling

Met onze internationale activiteiten willen wij onze klanten mogelijkheden bieden om nieuwe markten te betreden. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het genereren van ladingstromen van en naar Rotterdam. En wij willen buitenlandse bedrijven aantrekken om in en met Rotterdam zaken te doen. Voorbeelden van internationale havenontwikkeling:

 • Sohar

  Het Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij de ontwikkeling van SOHAR Port & Freezone en neemt sinds 2003 voor vijftig procent deel aan de SOHAR Industrial Port Company, het havenbedrijf van SOHAR dat verantwoordelijk is voor het management van de haven en de ontwikkeling van de haveninfrastructuur. U leest er hier meer over.

 • Pecém

  Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds december 2018 partner in de snelgroeiende Braziliaanse haven Pecém. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa. U leest er hier meer over.

Deel deze pagina: