Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ontwikkelingen goederenoverslag

Droog massagoed

De Rotterdamse haven biedt voldoende faciliteiten voor de overslag van droog massagoed. Door onze ligging en de diepte van de haven kunnen schepen zonder belemmeringen in Rotterdam terecht. Er werd 63,8 miljoen ton droog massagoed overgeslagen, dat is een krimp van 14,3% ten opzichte 2019. Droog massagoed omvat circa 15% van de overslag in de Rotterdamse haven. Volumedalingen waren er vooral in de overslag van ijzererts en schroot (-24,5%) en kolen (-22,8%). De ijzerertsaanvoer zakte vooral door een sterk gedaalde Duitse staalproductie. De staalfabrieken die voor de levering van erts de Rotterdamse haven gebruiken, werkten op een veel lager productieniveau dan normaal. De vraag naar staal daalde vanaf maart fors door het stilleggen van productie in de auto-industrie en de bouw. Een lage gasprijs zorgde ervoor dat er meer gas en minder kolen werden gebruikt voor energieopwekking. Daarnaast was er een toename van de beschikbare windenergie door weersomstandigheden, waardoor bijschakelen van kolencentrales minder nodig was. Ook lag de Onyx-centrale op de Maasvlakte stil. Biomassa groeide fors (+108,3%) doordat de bijstook in energiecentrales verder groeide. Ook agribulk liet een groei zien, met name door meer import en voorraadopbouw. 

Nat massagoed

Er werd 192,0 miljoen ton nat massagoed overgeslagen. Dat was circa 19,2 miljoen ton minder dan in 2019, een daling van 9,1%. In Rotterdam is 44% van het overslagvolume nat massagoed. De overslag van minerale olieproducten daalde sterk met 11,9% door lagere overslag van gasolie/diesel en stookolie. Door COVID-19 was er minder transport en werd er minder diesel/kerosine overgeslagen en door IMO 2020 regelgeving is stookolie sterk teruggelopen. Ook ruwe olie nam af (-10,2%), met name als gevolg van vraaguitval. Enkele grote raffinaderijen draaiden daardoor op een lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk. De overslag van overig nat massagoed steeg licht ten opzichte van 2019. 

Sinds 1 Januari 2020 is de nieuwe en wereldwijde regelgeving van IMO actief, waarin het maximale toegestane zwavelgehalte van scheepsbrandstof daalde van 3,5% naar 0,5%. Hierin is ook toegestaan dat een schip wel hoogzwavelige brandstof (HSFO, High Sulphur Fuel Oil) gebruikt, als het de uitstoot dan beperkt tot maximaal 0,5% zwavel. Dit gebeurt met rookwassers (scrubbers) die de zwavel in de schoorsteen uit de rookgassen wast. In Rotterdam leidde dit al in het vierde kwartaal 2019 tot groei van de verkoop van laagzwavelige brandstof, VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil). Op basis van data uit onze Timetobunker applicatie wordt geschat dat VLSFO ongeveer 55% van de verkoop van stookolie in 2020 bedroeg. 35% was HSFO en 10% was ULSFO (Ultra Low Sulphur Fuel Oil). IMO 2020 leidde ook tot een groei van de verkoop van LNG als bunkerbrandstof.

LNG

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat de haven van Rotterdam de LNG-hub in Europa is, waar LNG (vloeibaar aardgas) wordt overgeslagen, opgeslagen en gebunkerd. Het gebruik van LNG als brandstof in de scheepvaart neemt gestaag toe. In 2020 bedroeg de bunkeringverkoop van LNG 210.334 m3 (2019: 71.555 m3).

De overslag van LNG daalde met 12,7% ten opzichte van 2019, naar 6,2 miljoen ton. Deze daling komt met name doordat er in Europa in het eerste half jaar vrij hoge voorraden van gas zijn opgebouwd. 

Doop grootste LNG bunkerschip ter wereld

Op 18 september arriveerde de Gas Agility aan de Holland Amerikakade bij Cruiseport Rotterdam. Het schip werd daar gedoopt. Gas Agility is 135,5 meter lang en volgens eigenaar Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ‘het grootste LNG-bunkerschip ter wereld’. Voor een periode van tenminste tien jaar gaat het vooral in Noord-Europa LNG leveren aan zeeschepen. In november bunkerde de ‘Gas Agility’ 17.300 m3 LNG in de Jacques Saade van CMA. De operatie duurde ongeveer 16 uur. Er zijn op dit moment tien LNG-bunkerschepen met een vergunning om in Rotterdam te bunkeren. LNG wint aan populariteit als brandstof voor de scheepvaart. Wij vinden dit een goede ontwikkeling.

Richtlijnen voor LNG-schepen in havens

De International Association of Ports and Harbors (IAPH), een belangenbehartiger voor zo'n 180 havens, ontwikkelde richtlijnen voor een veilige terminalbehandeling van LNG-schepen. Het beschrijft niet alleen procedures en operationele acties, maar ook hoe een veilige schip-tot-schip-bunkering van LNG-schepen kan worden gegarandeerd. In Rotterdam gebruiken we de richtlijnen al. Ze maken deel uit van het veiligheidsraamwerk om het LNG bunkeren in de haven veilig te laten verlopen. 

Nieuwe generatie containerschepen met LNG als brandstof

Op 11 november arriveerde voor de eerste keer in de Rotterdamse haven het nieuwe vlaggenschip van CMA CGM, Jacques Saade. Dit is het eerste door LNG aangedreven schip met een capaciteit van 23.000 TEU containers. In 2022 wil de rederij een vloot van twintig op LNG aangedreven schepen in de vaart hebben: negen 23.000 TEU schepen; vijf 15.000 TEU schepen en zes 14.000 TEU schepen.

CMA CGM ondersteunt net als wij de transitie van stookolie naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de scheepvaart. LNG is op dit moment de schoonste brandstof die voor dit type schepen schaalbaar en betaalbaar is. Bovendien ondersteunt de komst van nieuwe LNG aangedreven schepen het streven van het Havenbedrijf Rotterdam om een belangrijke hub te zijn voor de import, export, opslag en bunkering van LNG. Het is een eer dat de negen nieuwe schepen jaarlijks zo'n 300.000 m3 LNG in Rotterdam komen bunkeren. Dat is ook goed voor de op- en overslag van LNG.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam
LNG aangedreven cruiseschip

Op 22 december arriveerde het splinternieuwe cruiseschip Mardi Gras bij de Cruise Port Rotterdam om LNG te bunkeren. Het is het eerste LNG aangedreven cruiseschip in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en één van de meest geavanceerde cruiseschepen op zee.

Mardi Gras bunkert LNG bij CruisePort Rotterdam

Containers

In 2020 daalde de containeroverslag licht ten opzichte van 2019. In 2020 werd er 151,1 miljoen ton overgeslagen. Dit is 1,2% lager dan in 2019. Tijdens de eerste maanden van de pandemie liep de overslag terug, vanaf juli herstelde de containeroverslag zich weer enigszins. Met een marktaandeel van 32,1% (tot en met het derde kwartaal 2020, op basis van TEU) blijven we marktleider in het containersegment in de Hamburg–Le Havre range. Ons marktaandeel steeg in vergelijking met 2019 (31,7%, derde kwartaal).

Records in de Rotterdamse haven

In 2020 arriveerden de HMM Algeciras en HMM Rotterdam in de Rotterdamse haven. Deze twee schepen behoren beide tot de HMM Megamax-24 klasse, de grootste klasse containerschepen ter wereld, die 23.964 TEU (20 voet container) aan boord kunnen hebben. Achter elkaar gelegd is dit vergelijkbaar met de afstand van de Maasvlakte naar Nijmegen. Tijdens haar reis naar Rotterdam had de HMM Algeciras 19.621 TEU aan boord en ook dat is een record.

Op 4 juni vertrok bij APMT 2 in de Prinses Amaliahaven met een diepgang van 17,30 meter het containerschip Marseille Maersk naar Tanjung Pelepas (Maleisië). Dat is een Rotterdams record voor een containerschip. Het vorige record stond op 17,10 meter. In de Rotterdamse haven is voor inkomende schepen een diepgang tot 22,50 meter toegestaan en voor uitgaande schepen een diepgang van 21,50 meter.

Containeroverslag efficiënter afhandelen

Om de containeroverslagvolumes sneller en efficiënter te kunnen afhandelen, legt het Havenbedrijf Rotterdam de Container Exchange Route (CER) aan op de Maasvlakte. Hier leest u meer over de CER.

Daarnaast is digitalisering belangrijk in het containersegment. Door het ontwikkelen van logistieke oplossingen willen wij dat onze haven de meest efficiënte haven wordt. Een voorbeeld hiervan is dat containerrederij Ocean Network Express (ONE) het door ons ontwikkelde PortXchange gaat gebruiken om haar port calls in de Rotterdamse haven zo efficiënt mogelijk te maken. U leest hier meer over digitalisering.

Breakbulk

De Rotterdamse haven is een belangrijke logistieke hub voor de import en export van Roll-on Roll-off (RoRo) lading. Ons marktaandeel in de Hamburg–Le Havre range steeg van 36,8% in 2019 naar 38,9% in 2020 (tot en met het derde kwartaal). In het tweede kwartaal van 2020 was RoRo een van de hardst geraakte sectoren in de COVID-19-crisis. Door de angst voor een harde Brexit, waardoor goederen werden ingeslagen, herstelde de RoRo overslag. Einde 2020 kwam de RoRo overslag uit op 24,0 miljoen ton en dit is 1,2% lager dan in 2019.

Ook de overslag van overig stukgoed daalde flink als gevolg van COVID-19, maar minder hard dan in de meeste havens in de Hamburg-Le Havre range. De overslag kwam uit op 6,0 miljoen ton en dat is 8,3% lager dan in 2019. 

Agrofood cluster

Rotterdam wil zijn positie als West-Europese doorvoerhaven voor producten uit de land- en tuinbouwsector en visserij verder uitbouwen. Onderdeel van die strategie is de inrichting van de Rotterdam Food Hub op de Kop van de Beer, met Innocent als eerste klant.

Rotterdam Food Hub op de Kop van de Beer
Deel deze pagina: