Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vestigingsklimaat

Wij zien een klantgerichte aanpak als belangrijke voorwaarde voor vestiging van bedrijven in het haven- en industriecomplex. Onze voornaamste inkomstenstromen zijn afkomstig uit contractopbrengsten en havengelden. Daardoor hangt ons succes nauw samen met het succes van onze klanten.

Concurrerende vestigings- en ketenkosten

Vestigings- en ketenkosten en de transparantie hierover zijn van belang voor een goede concurrentiepositie. Onder vestigings- en ketenkosten vallen onder andere grondprijzen, belasting, kosten voor vergunningen, havengelden en kosten voor overslag en inspecties. Onderzoek naar ketenkosten van verschillende segmenten toont aan dat de Rotterdamse haven over de hele keten gezien competitief is qua kostenniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam monitort de kwaliteit en kosten van de nautische dienstverlening. Als daar reden voor is, treden wij sturend op in de markt. Om de Rotterdamse haven als vestigingslocatie aantrekkelijk te houden, werken we ook aan diverse dossiers om tot een gelijk speelveld te komen met andere (Europese) havens.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben onderzoekers van Decisio en Erasmus UPT in 2019 onderzoek gedaan naar het level playing field van de Noordwest-Europese zeehavens. De onderzoekers concluderen dat er op een aantal punten sprake is van een ongelijk speelveld tussen de zeehavens in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere overheidsbijdragen, zowel structureel als incidenteel, die lokale en regionale overheden in Duitsland en België aan zeehavens verstrekken in vergelijking met Nederland en Frankrijk. Daarnaast werkt de strenge interpretatie die Nederland geeft aan een deel van de arbeidswetgeving marktverstorend. Dit heeft vooral een negatief effect op de offshore-en cruise-repairsector. Ook rekenen organisaties, zoals de NVWA hogere tarieven door aan importerende bedrijven in vergelijking met de andere onderzochte landen. Ook deze kostenverschillen dragen bij aan een ongelijk speelveld en verstoren daarmee de concurrentieverhoudingentussen de onderzochte landen.

Vergroten van de ‘ease of doing business’

Om ervoor te zorgen dat onze klanten in staat zijn en blijven om concurrerende diensten aan te bieden, zetten we ons in om het serviceniveau voor hen te verhogen. Dit doen we door bijvoorbeeld in te zetten op het vergroten van de ‘ease-of doing business’. We ontzorgen onder andere door proactief met onze (potentiële) klanten nieuwe concepten uit te werken, hen te adviseren bij vestigings- en uitbreidingsvraagstukken en door samen nieuwe informatieservices of -systemen te creëren. We blijven investeren in onze systemen om daarmee bijvoorbeeld het melden en afhandelen van scheepsbezoeken verder te stroomlijnen.

Deel deze pagina: