Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Cybersecurity 

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven is vitaal voor de Nederlandse samenleving. Het proces is in hoge mate afhankelijk van ICT-systemen. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich dan ook continu in om de cyberveiligheid van haar ICT-systemen te waarborgen. Dit doen we door het bewustzijn onder medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam te vergroten, door het treffen van technische maatregelen om onze infrastructuur te beschermen tegen aanvallen en door de belangrijkste herstelprocedures te testen.

De ICT-systemen die het vitale proces afwikkelen scheepvaartverkeer ondersteunen, vallen sinds 2018 onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Als onderdeel van deze wet heeft het Havenbedrijf Rotterdam een meld- en zorgplicht met betrekking tot cybersecurity. De toezichthouder Inspectie Leefbaarheid en Transport toetst de naleving van deze wet.

Haven Cybermeldpunt

Bij het in 2018 geopende Haven Cybermeldpunt kunnen bedrijven melding maken van IT-verstoringen met een effect op het aan- en afmeren van schepen, overslag van goederen of de veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet. Voor ISPS-plichtige bedrijven geldt een meldplicht. We moedigen andere bedrijven aan dit vrijwillig te doen. In 2020 ontving het Haven Cybermeldpunt meerdere meldingen. In reactie hierop hebben we maatregelen getroffen om de doorgang van scheepvaart- en wegverkeer te waarborgen.

FERM

Investeren in cyberweerbaarheid voor de bedrijven in de haven doet het Havenbedrijf Rotterdam via het Port Cyber Resilience programma FERM. Dit programma, opgericht in 2016 , heeft actief ingezet op het creëren van bewustwording over cyberdreigingen. Na vier jaar FERM is het tijd voor de volgende stap: van bewustwording naar weerbaarheid. Samen met de partners (politie, Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) wordt FERM omgevormd naar een organisatie die actief cyberweerbaarheidsdiensten aanbiedt aan de bedrijven in de haven.

Deel deze pagina: