Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociale veiligheid 

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich dagelijks in om de veiligheid in de haven te waarborgen. Aan de waterzijde is dit door de Havenmeester goed georganiseerd en duidelijk afgebakend. Aan de landzijde nemen we initiatieven om sociale veiligheid te verbeteren en criminele activiteiten uit de haven te weren. Om deze verschillende activiteiten beter te verbinden en invulling te geven aan de nog ontbrekende schakels, startte in 2020 het programma sociale veiligheid en ondermijning.

Daarnaast gaan we onder het motto 'Rotterdamse Haven, Veilige Haven' nog steviger aan de slag om criminaliteit te voorkomen. We leggen daarbij twee accenten: het beïnvloeden van integer gedrag in de haven en de fysieke en digitale beveiliging van de haventerreinen. Dit doen we samen met Openbaar Ministerie, politie en douane. 

Cameratoezicht 

Binnen het project Cameraplatform Haven Rotterdam werken we samen met douane, politie, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs. Het is een voorbeeld van de digitale beveiliging van haventerreinen. Het doel: een dekkend netwerk van camera’s op strategische plekken in de haven. Eind 2020 hingen er 205 camera’s. De bijbehorende videostreams kunnen live worden bekeken door de douane en ook de politie kan meekijken of beelden opvragen. 

Meer over ons specifieke beleid ten aanzien van de drugsproblematiek in de haven leest u hier

Deel deze pagina: