Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waterveiligheid 

Het haven- en industriecomplex heeft een relatief hoge ligging ten opzichte van de omliggende gebieden, wat bijdraagt aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in voor het behoud van een waterveilige haven, nu en in de toekomst. Ondanks dat het havengebied een relatief hoge ligging boven NAP heeft ten opzichte van de omliggende regio, is het van belang tijdig maatregelen te treffen, aangezien de overstromingsrisico’s toenemen. Om de waterveilige status van het haven- en industrieelcomplex te behouden, ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam samen met overheden en bedrijven de Adaptatiestrategie Waterveiligheid. Hierin staan drie soorten maatregelen: preventieve maatregelen, ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing. Ook onderzoeken we de impact van zeespiegelstijging voor verschillende havengebieden.

Deel deze pagina: