Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendige organisatie 

'Make it Happen.' is het motto van het Havenbedrijf Rotterdam. Dit staat voor het hebben van ideeën en ruimte voor mogelijkheden zien en benutten. Een betrokken, gezonde en diverse werkomgeving is de basis om het beste uit onszelf te halen, waardoor we sneller en wendbaarder op actuele thema’s en vragen van onze klanten kunnen inspelen. We gaan nog een stap verder. Ten eerste investeren we in en faciliteren we de groei van onze medewerkers en leidinggevenden middels diverse interne opleidingstrajecten en onze nieuwe Port Academy met een veelzijdigheid aan e-learnings, micro-learnings en externe trainingen. Ten tweede werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur en efficiënte processen de basis vormen. Ten derde investeren we in wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Daarmee helpen we onze 1.275 medewerkers maximaal toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten en aan de kwaliteit van de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam KPI toekomstbestendige organisatie. Bevlogenheid en betrokkenheid

Betrokken en bevlogen cultuur 

We streven naar betrokken én bevlogen medewerkers. Om dat te kunnen toetsen, voeren we geregeld een medewerkersonderzoek uit. Dit onderzoek bevat een algemeen deel gericht op de organisatie en specifieke vragen die te maken hebben met het team waarin een medewerker werkzaam is. In september 2020 gaf maar liefst 48,2% van de medewerkers aan betrokken én bevlogen te zijn – een stijging sinds de meting in november 2019 (47,5%). Met dit percentage betrokken en bevlogen medewerkers bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich in het top kwartiel van de industriebenchmark, waar het gemiddelde op 47,8% lag. Met een score van 8,2 (op een schaal van 10) op betrokkenheid bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich zelfs in de top 3 van de benchmark. De meest genoemde verbeterpunten zijn de transparantie en efficiëntie van besluitvormingsprocessen en de samenwerking tussen verschillende afdelingen. 

Als Havenbedrijf Rotterdam zijn wij gelukkig met het feit dat de COVID-19-thuiswerkmaatregelen (tot de meting in september) geen negatief effect op de betrokkenheid en bevlogenheid lijken te hebben gehad. In mei 2020 voerden we een organisatiebreed onderzoek uit om de effecten van het thuiswerken in kaart te brengen. Uit dit onderzoek bleek dat onze medewerkers trots op elkaar zijn: hoe men samen de schouders eronder zet en elkaar helpt. Daarnaast zijn medewerkers tevreden over de IT-systemen, levering van faciliteiten (Operatie Stofwolk) en duidelijke communicatie via verschillende kanalen. Aandachtspunten zijn de prioriteiten van werkzaamheden, net als de lange termijn prioritering.

Deel deze pagina: